Detail předmětu

New Media Art 1

FaVU-2USIM-IAk. rok: 2022/2023

Předmět představuje umění nových médií v historické perspektivě, z hlediska jeho základních forem (médií) a k nim se vážících koncepcí, estetiky a poetiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Filozofická fakulta (FF MU)

Výsledky učení předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat umění nových médií;
- popsat vztah mezi historickou uměleckou avantgardou a uměním nových médií;
- určit a charakterizovat jednotlivé etapy vývoje umění nových médií;
- vyjmenovat různé druhy umění nových médií, určit jejich umístění na časové ose a přiřadit k nim nejvýznamnější autory a díla;
- vyjmenovat specifická témata umění nových médií.

Prerekvizity

Zájem o novomediální umění a schopnost číst odborné texty v angličtině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Čtení - domácí příprava.
Přednášky, diskuse, presentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka (50 %). Aktivní účast v diskusích. Odevzdání resumé z předepsaných textů.
Závěrečný písemný test: Test tvoří 20 polostrukturovaných otázek. Je vyžadováno alespoň 50 % správných odpovědí.

Osnovy výuky

- New Media Art: definice a časové vymezení;
- Moderní umění jako mediální umění;
- Avant-guarde as Software;
- Computer Art (60. léta);
- Video Art (70. léta);
- Expanded Cinema (70. léta);
- Cyber Art a interaktivní instalace (80. léta);
- Virtual Art (80. léta);
- Net Art a hactivism (90. léta);
- Software Art (2000);
- Post-internet Art.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s uměním nových médií jako svébytnou oblastí moderního a postmoderního umění situovanou v průsečíku trajektorií vývoje výpočetní techniky a technických médií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vyžádována je docházka (50 %).

Základní literatura

REENA, Jana –TRIBE, Mark: New Media Art. Taschen, 2009. (CS)
MARTIN, Sylvia: Video Art. Taschen, 1992. (CS)
PAUL, Christiane: Digital art. Thames & Hudson, 2003. (CS)
RUSH, Michael. New Media in Late 20th Century Art. Thames & Hudson, 1999. (CS)
FRIELING, R.; DANIELS, D.: Media Kunst Netz / Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004. (CS)
WARDRIP-FRUIN, N. a kol. (eds.): The New Media Reader. Cambridge: MIT Press, 2003. (CS)
MANOVICH, Lev: Avant Garde as Software. Lev Manovich Official Website. 1999. Dostupné on-line: http://manovich.net/index.php/projects/avant-garde-as-software (CS)
DUNN, D. – VASULKA, W. – VASULKA, S. (ed.): EIGENWELT DER APPARATE – WELT, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992. (CS)
MEIXNEROVÁ, Marie (ed.) #mm net art – internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace. Olomouc: Pastiche Filmz, 2014. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor