Detail předmětu

Subversive Art, Collusive Art

FaVU-2SACA-LAk. rok: 2022/2023

Kurz se zaměří na vybraná umělecká hnutí a umělce v poválečném umění, kteří stáli na různých stranách barikády. Na jedné straně situacionisté, Fluxus, akcionisté, arte povera, feminismus, landart či koncept jakožto směry které se úporně (a marně) brání logiky komodifikace umění a jeho artefaktů, na druhé straně oportunističtější trendy jako pop art (kromě Warhola), fotorealismus či hyperrealismus, postmoderní malba 80. let, YBA let 90tých, bienále, galerie a profesionalizace uměleckého provozu posledních třiceti let. V kurzu si budeme klást otázky: jak se vizuální umění liší svým posláním od literatury či filmu? Jaký má být opravdový umělec? Jakou roli hraje v současné společnosti umělecké dílo jakožto komodita? Kurz bude pokusem odpovědí na tyto otázky prostřednictvím analýzy toho, jak k těmto otázkám přistupovaly umělkyně a umělci angažovaní ve výše jmenovaných směrech.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Průběžné testy ze čtiva, aktivní účast na seminářích.

Prerekvizity

Student buď musí a) mít absolvovanou angličtinu Upper-Intermediate nižší na FaVU nebo
b) disponovat FCE, CAE či TOEFLem
c)nebo prokázat dostatečnou úroveň svých znalostí na základě pohovoru s garantkou kursu B. Lungovou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semininární forma - každou hodinu test ze zadaného čtiva 45 min, následná diskuse 45 min.

Způsob a kritéria hodnocení

Známkou bude průměr skóre z testů psaných v průběhu semestru. Studenti musí mít napsány všechny testy, které byly zadány v průběhu semestru.

Osnovy výuky

1. Subverze vs. kolaborace ve světě umění: úvodní diskuse
2. Howard S. Becker: Artworlds: integrovaní profesionálové, maverickové, naivní umělci
3. Boris Groys: Art Power: Hitlerova vize věčného umění
4. Gregory Sholette: Dark Matter. - jací umělci představují temnou hmotu uměleckého světa, co umožňuje udržovat tento svět v chodu?
5. Gregory Sholette: Dark Matter - příklady lokálních projektů, paměti archivů
6. Shollette: Art as Social Action
7. 7. Joanna Warsza: I Can't Work Like This: bojkoty uměleckého světa
8. Lee Lozano: Not Working. odchod z uměleckého světa jako projekt
9. Bas Jan Ader - poslední performance?
10. Hito Steyerl: Art in the Age of Planetary Civil War

Učební cíle

Zdokonalování kritického a skepticko-analytického uvažování o problémech spojených s rolí umění v současné kultuře, rolí institucí a trhu; nastudování dané literatury; zdokonalování se v kritickém a tvůrčím vyjadřování, uvažování a argumentaci, a to jak v psaném, tak v ústním projevu - to vše v angličtině

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Základní literatura

Sholette Gregory. Delirium and Resistance. (EN)
Warsza, Joanna. I Can't Work Like This. (EN)
Steyerl, Hito. Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War (EN)
Lozano, Lee. Not Working. (EN)
Sholette, Gregory. Art as Social Action. (EN)
Sholette, Gregory. Dark Matter. (EN)
Alexander Dumbadze. Bas Jan Ader: Death is Elsewhere. (EN)
Howard S. Becker: Artworlds (EN)
Groys, Boris. Art Power. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor