Detail předmětu

Performance Theory - Performance Studies

FaVU-4PT-PSAk. rok: 2022/2023

Předmět Performance Theory – Performance Studies volně navazuje na kurz teorie performance vyučovaný v zimním semestru. Tento semestr bude zaměřen především na teoretické dílo Richarda Schechnera, jež čerpá jednak z hlubokého autorova zájmu o problematiku rituálu a jednak z jeho praktických zkušeností z oblasti divadla a performativních umění. V přednáškové části budou představena klíčová témata Schechnerovy teorie performance. V seminářích budou studentky*ti prezentovat referáty připravené na základě studia vybraných kapitol doporučené literatury. Studentky*ti jsou podporovány*i k tomu, aby si volily*i témata kapitol související s jejich vlastními tvůrčími zájmy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu budou studující schopni*y:
- identifikovat rysy některé z teorií performance v rámci performativních praxí (jak v rámci tak vně pole současného umění)
- rozpoznat a analyzovat současné přístupy k performativitě ve výtvarném umění;
- aplikovat terminologii teorie performance při verbální reflexi vlastní tvůrčí praxe.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, v nichž budou prezentována a objasněna vybraná témata teorie performance. Konzultování výběru textů a řízení diskuzí následujících po přednesení referátů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splnění docházky, přečtení a prezentování vybraného textu na jednom ze seminářů. Požadavkem je rovněž zpracování a odevzdání konspektu z vybraného textu v rozsahu cca 10 normostran.

Osnovy výuky

1. Co jsou studia performance? Co je performance?
2. Rituál
3. Hra
4. Performativita
5. Performování
6. Procesuálnost performance
7. Poetika performance
8. Aktuálnost a předpřipravenost
9. Rituál a proměna
10. Globálnost a interkulturnost
11. Selektivní nepozornost a energie
12. Přístupy a estetiky

Učební cíle

Cílem je představit studentkám*tům teorii performance a performativity prostřednictvím společného čtení a diskutování vybraných kapitol z klíčových oborových publikací. Studentky*ty by absolvování kurzu mělo vybavit nezbytnými nástroji (koncepty a teoriemi) pro kritické uvažování o performativitě v současném umění i mimo něj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Požadována je docházka ve výši alespoň 70 %. V odůvodněných případech lze vyšší míru absence kompenzovat zpracování dodatečného úkolu vymezeného po dohodě s vyučujícím.

Základní literatura

SCHECHNER, Richard. Performance Studies: an introduction. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415502306. (EN)
SCHECHNER, Richard. Performance Theory. Rev. and expanded ed. London: Routledge, 2003. ISBN 0415314550. (EN)
DAVIES, David. Art as Performance. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004. ISBN 9781405116664. (EN)

Doporučená literatura

GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3rd ed. New York: Thames & Hudson, 2011. World of art. ISBN 978-0500204047. (EN)
GOLDBERG, RoseLee. Performance: live art since 1960. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1998. ISBN 9780810943605. (EN)
HENRI, Adrian. Total art: environments, happenings, and performance. New York: Praeger, 1974. ISBN 978-0275435400.MCEVILLEY, Thomas. The triumph of anti-art: conceptual and performance art in the formation of post-modernism. Kingston, N.Y: McPherson & Co, 2012. ISBN 0929701925. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor