Detail oboru

Telekomunikační a informační technika

FEKTZkratka: M1-TITAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Dvouletý magisterský studijní obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECH-NIKA (TIT) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, multimédií, komunikační techniky a předměty elektronické.
Magisterský obor TIT lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu.
Odbornou výuku v oboru TIT zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřovat na problematiku mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředky moderních síťových technologií, na telekomunikační služby, multimédia, internetové technologie a jejich služby, na zabezpečovací metody a na vysokorychlostní multimediální přenosy. Student se rovněž seznamuje s problematikou číslicových filtrů, signálových procesorů, zpracováním multimediálních signálů i návrhem elektronických obvodů a systémů. Absolvent bude umět pracovat s uživatelskými rozhraními, využívat paralelní procesy v operačních systémech, bude umět zajistit bezpečnost informačních systémů. Podle individuální volby bude také detailně seznámen s metodami zpracování a přenosu digitálních řečových, hudebních a obrazových signálů. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a distribuovanými aplikacemi stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem dalších předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru magisterského studia naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítí. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent TIT získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu rádiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru TIT magisterského studia naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítí. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MTINTeoretická informatikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MTSDTeorie sdělovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ano
MBISBezpečnost informačních systémůcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MOSEOptické sítěcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MTISTelekomunikační a informační systémycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 26ano
MDELDiagnostika v elektroenergeticecs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / L - 18ne
MPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 21 / L - 12ano
MUINUmělá inteligencecs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18M-TIT LZS VV Bano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-TIT LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-TIT LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-TIT LZS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13M-TIT LZS VV Bano
MKVEKvantová a laserová elektronikacs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / L - 13ano
MMFYModerní fyzikacs5Teoretická nadstavbazkP - 39 / COZ - 13ano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-TIT 1r ZLS TN matem.ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-TIT 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPKTPokročilé komunikační technikycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MMUMMultimédiacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MNAVPočítače a jejich periferiecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MSTSSlužby telekomunikačních sítícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ano
MADPVzájemný převod A/D signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MEICElektrické instalacecs5Volitelný mimooborovýklP - 26 / L - 20 / O - 10ano
MNENNávrh elektronických přístrojůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 15 / L - 18ano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MSWRSoftwarové rádiocs7Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 52ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-TIT LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-TIT LZS VV Bano
MFPFFyzika pevné fázecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / L - 13ano
MNANNanotechnologiecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / O - 13ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-TIT 1r ZLS TN matem.ano
MMNMModerní numerické metodycs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-TIT 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26M-TIT LZS VV Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMOSModerní síťové technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MM2TSemestrální prácecs2PovinnýklPR - 26ano
MCASČíslicové zpracování akustických signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MKPMKomunikační prostředky mobilních sítícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPPRPočítačem podporovaná řešení inženýrských problémůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MSPRSignálové procesorycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MVDPVyšší techniky datových přenosůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26M-TIT LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-TIT LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSTDiplomová prácecs30PovinnýVD - 360ano
MXMTOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
MSSYBezdrátové senzorové sítěcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MKRIKryptografie v informaticecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MGMPModerní počítačová grafikacs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MNSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MZPRZpracování řečics6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-TIT LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39M-TIT LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-TIT LZS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
M-TIT 1r ZLS TN matem. 1 - 4 MDRE, MPSO, MMAT, MMNM
M-TIT LZS VV A 1 MEFE
M-TIT LZS VV B 2 - 21 MAPI, XCA1, XCA3, XCA5, MFIT, XMAU, XCA2, XCA4, MEME, MESI, MMEN, XPOM, XPOU, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, MPPM, XTPR, MTOC