Detail oboru

Automatizační a měřicí technika

FEKTZkratka: B-AMTAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.5.2019

Profil

Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku automatizace, řízení, měření, aplikované informatiky či biomedicínských aplikací. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a alikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání. Speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Provozní inženýr pro měřicí,řídicí a automatizační systémy. Aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Veškeré průmyslové technologie a výroby. Všechny oblasti aplikované informatiky a další místa, kde se uplatní systémový přístup a znalostní inženýrství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA má kvalitní znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a aplikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání a dále má speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Absolvent je kvalifikován jako provozní inženýr pro měřicí, řídicí a automatizační systémy a ve všech oblastech aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Absolventi bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA naleznou své uplatnění v nejrůznějších oblastech veškerých průmyslových technologií a výrob. Mohou pracovat v systémech aplikované informatiky a na dalších místech, kde se uplatňuje systémový přístup a znalostní inženýrství. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BEL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
BFY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / O - 12ano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 9 / Cp - 12 / L - 18ano
BPC1APočítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
BELSElektrotechnický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 13 / L - 13B-AMT 1r ZS VVano
BFYSFyzikální seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26B-AMT 1r ZS VVano
BMASMatematický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26B-AMT 1r ZS VVano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BESOElektronické součástkycs5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13ano
BESOPElektronické součástky - praktikumcs2PovinnýklL - 26ano
BEL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 19 / L - 20ano
BFY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BMA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / O - 12ano
BPC2APočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
BVTAVýpočetní technika v automatizacics2PovinnýCp - 26ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3Volitelný všeobecnýklP - 13 / P - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BLOSLogické obvody a systémycs6PovinnýzkP - 26 / L - 39ano
BMA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 14 / O - 12ano
BMVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BREBŘídicí elektronikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
BSASSignály a systémycs6PovinnýzkP - 52 / O - 13ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs, en3Volitelný všeobecnýklP - 13 / Cp - 26ano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / COZ - 13B-AMT 3r LS VV-Bano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26B-AMT 3r LS VV-Angličtinaano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BMFVMěření fyzikálních veličincs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BMICMikroprocesorycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BMODModelování a simulacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 7 / O - 6ano
BRR1Řízení a regulace 1cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / Cp - 8 / L - 8ano
BMPAModerní prostředky v automatizacics6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPGAProgramovatelné automatycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BVIAVirtuální instrumentace v automatizacics5Volitelný oborovýklCp - 52ano
BVPAVybrané partie z matematiky Ics5Volitelný oborovýzkP - 39 / O - 13ano
BROBZáklady robotikycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 10 / L - 10 / O - 6ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3Volitelný všeobecnýklP - 13 / P - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPPCPraktické programování v C++cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 26ano
BRR2Řízení a regulace 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / Cp - 10 / L - 6ano
BBPASemestrální prácecs3PovinnýklA - 39ano
BSNISnímačecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BCRTČíslicová řídicí technikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
BEPBElektrické pohonycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPRPPraktická robotika a počítačové viděnícs6Volitelný oborovýklP - 26 / L - 39ano
BPPAProstředky průmyslové automatizacecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 30 / O - 9ano
BZDAZpracování a digitalizace analogových signálůcs, en6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BZVSZpracování vícerozměrných signálůcs, en6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BALGAlgoritmycs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / O - 13ano
BKOMKomunikační technologiecs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BLDTLékařská diagnostická technikacs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BNSPNávrhové systémy plošných spojůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 36 / O - 3ano
BPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 21 / L - 12ano
BVPMVybrané partie z matematiky IIcs5Volitelný mimooborovýzkP - 39 / O - 13ano
BVELVýkonová elektronikacs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52B-AMT 3r LS VV-Aano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52B-AMT 3r LS VV-Aano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52B-AMT 3r LS VV-Aano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26B-AMT 3r LS VV-Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26B-AMT 3r LS VV-Bano
BUBCÚvod do biologie člověkacs4Volitelný všeobecnýklP - 39B-AMT 3r LS VV-Bano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBCABakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BXBAOdborná praxecs0PovinnýPX - 160ano
BDBSDatabázové systémycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BOSYOperační systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / O - 13ano
BSPCSubsystémy PCcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BIZGZáklady počítačové grafikycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / O - 13ano
BKEZKonstrukce elektronických zařízenícs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
BRMKRádiové a mobilní komunikacecs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BTPTTerapeutická a protetická technikacs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XELEBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / COZ - 13ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3Volitelný všeobecnýklP - 13 / P - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52B-AMT 3r LS VV-Aano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52B-AMT 3r LS VV-Aano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26B-AMT 3r LS VV-Aano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26B-AMT 3r LS VV-Aano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26B-AMT 3r LS VV-Aano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26B-AMT 3r LS VV-Aano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4B-AMT 3r LS VV-Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39B-AMT 3r LS VV-Bano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26B-AMT 3r LS VV-Angličtinaano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
B-AMT 3r LS VV-A 1 - 9 XCA1, XCA3, XCA5, XCA2, XCA4, XEPO, BFSL, XKPT, XPOU
B-AMT 3r LS VV-B 1 - 6 BDSY, XEKE, XPOM, BUBC, BRKJ, XTPR
B-AMT 3r LS VV-Angličtina 2 XAEI, XAN4
B-AMT 1r ZS VV 1 - 3 BELS, BFYS, BMAS