Detail předmětu

Úvod do biologie člověka

FEKT-BUBCAk. rok: 2016/2017

Předmět prezentuje průřez anatomií a fyziologií člověka, základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů. Dále je uveden přehled buněčné úrovně živých systémů, přehled složení, stavby a funkce krve, krevního oběhu, dýchání, obranného systému, vylučování, endokrinního systému a nervové soustavy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent je schopen:
- Vyjmenovat a definovat základní anatomické pojmy,
- Komunikace se zdravotnickým personálem,
- Popsat obecnou skladbu a funkci buňky,
- Popsat fyziologické principy základních systémů lidského těla,
- Aplikovat tyto principy při interpretaci naměřených signálů a dat.

Prerekvizity

Jsou požadovány obecné znalosti biologie člověka a znalosti základních principů lékařské techniky z oblasti elektrokardiografie, elektroencefalografie, elektromyografie, měření krevního a průtoku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě rozhovoru se zkoušejícím na zvolené téma z oblasti biologie či fyziologie.

Osnovy výuky

Obecná charakteristika živých systémů.
Buněčná úroveň živých organismů.
Přehled morfologie člověka, anatomická a fyziologická terminologie.
Základní fyziologické funkce.
Fyziologie krve.
Fyziologie krevního oběhu.
Fyziologie dýchání.
Fyziologie trávení a vstřebávání.
Fyziologie přenosu látek a energií.
Fyziologie vylučování.
Endokrinní systém.
Nervová soustava.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou fyziologických procesů v organismu člověka a se základní terminologií z oblasti biologie člověka. Kurs je určen studentům se zájmem o lékařskou přístrojovou techniku a jeho primárním cílem je doplnit znalosti student tak, aby byli schopni lépe pochopit principy snímání základních biologických signálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V kurzu není kontrolovaná či povinná výuka.

Základní literatura

HONZÍKOVÁ, Nataša a Petr HONZÍK. Biologie člověka - elektronická skripta. FEKT VUT v Brně, 2003. (CS)
CHIRAS, D. Human Biology, 7th Edition, Jones & Bartlett Learning, 2011

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obecná charakteristika živých systémů.
Buněčná úroveň živých organismů.
Přehled morfologie člověka, anatomická a fyziologická terminologie.
Základní fyziologické funkce.
Fyziologie krve.
Fyziologie krevního oběhu.
Fyziologie dýchání.
Fyziologie trávení a vstřebávání.
Fyziologie přenosu látek a energií.
Fyziologie vylučování.
Endokrinní systém.
Nervová soustava.
Aplikovaná fyziologie.