Detail předmětu

Měření fyzikálních veličin

FEKT-BMFVAk. rok: 2016/2017

Kurz poskytuje studentům přehled používaných základních principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření fyzikálních (neelektrických) veličin. Na příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišností oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná:
- principy základních typů snímačů
- principy metod měření mechanických veličin (poloha, rychlost, zrychlení, síla, moment), průtok, teploty, záření
- postupy zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení
Absovent je schopen:
- činit kvalifikované závěry o konkrétním měření
- používat elektrické měřicí přístroje
- navrhnout a realizovat měření fyzikálních veličin

Prerekvizity

Student musí mít znalosti fyziky, matematiky a elektrických obvodů na úrovni 1.ročníku Bc. studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Student odevzdává deset laboratorních záznamů.

Způsob a kritéria hodnocení

laboratoří 0 - 20
ústní část zkoušky 0 - 80

Osnovy výuky

1) Úvod - základní terminologie, statické a dynamické parametry snímačů
2) Snímače polohy
3) Snímače rychlosti a zrychlení
4) Snímače síly, hmotnosti, tlaku, momentu
5) Snímače průtoku

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy moderních způsobů a metod měření fyzikálních veličin, které představují až 95 % všech měřených veličin a to jak v laboratorní, tak i průmyslové praxi. Ukázat význam senzorů a měření fyzikálních (technologických) veličin v technických i netechnických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu (úvodní přednáška).
Laboratorní výuka je povinná, je možno po domluvě nahradit jedno zameškané laboratorní cvičení.

Základní literatura

RIPKA, P. – ĎAĎO, S. – KREIDL, M. – NOVÁK, J.: Senzory a převodníky. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005, 135 stran (CS)
ĎAĎO,S.-KREIDL,M.: Senzory a měřicí obvody. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 2. ročník, letní semestr, povinný
    obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový
    obor B-SEE , 2. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod - základní terminologie, statické a dynamické parametry snímačů
2) Snímače polohy
3) Snímače rychlosti a zrychlení
4) Snímače síly, hmotnosti, tlaku, momentu
5) Snímače průtoku

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova:
Úvodní cvičení. Administrativní a organizační záležitosti. Seznámení se strukturou, obsahem, formou a požadavky kursu. Bezpečnost práce v laboratoři.
Měření polohy (kontaktní).
Měření polohy (bezkontaktní).
Měření teploty.
Termoelektrické snímače teploty (kovové, polovodičové).
Bezdotykové a speciální měření teploty.
Měření deformací.
Měření rychlosti.
Měření mechanického kmitání.
Speciální snímače a obvody pro měření neelektrických veličin
Měření (monitorování) čistoty (kvality) ovzduší
Inteligentní snímače a snímačové moduly.
Volné téma.
Zápočet (náhradní cvičení).