Detail předmětu

Informační bezpečnost uživatelů

FEKT-XIBUAk. rok: 2016/2017

Předmět bude obsahovat zejména tyto oblasti:
• Internet a legislativa (autorský zákon, využívání legálního softwaru, problematika stahování, ochrana osobních údajů)
• Bezpečné chování na síti (eliminace phishingu, boj proti hoaxu a spamu, používání antivirů a firewallů)
• Elektronický podpis, bezpečná identita, správa hesel

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- používat PC a další ICT prostředky bezpečným způsobem, popsat typické hrozby a metody ochrany proti těmto hrozbám
- to spravovat sváí hesla bezpečným způsobem a vysvětlit principy dobré správy hesel
- popsat základní pravidla související s ochranou identity a chránit svou identitu v prostředí sociálních sítí
- vysvětlit jak používat e-mail bezpečným způsobem

Prerekvizity

Je požadována běžná znalost obsluhy PC.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky probíhají dle Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

BLOK 1
Úvod do problematiky.
Kyberzločin, škodlivé kódy a ochrana před nimi.
Spam a elektronická pošta, ochrana elektronické identity, webové hrozby.
BLOK 2
Problematika sociálních sítích, průmyslová špionáž.
Organizační bezpečnost, právo a legislativa
Technické prostředky ochrany, výhled do budoucna.

Učební cíle

Absolventi předmětu budou schopni bezpečné práce se síťovými prostředky, budou umět odhalit potenciální běžný útok na jejich PC a zabránit mu. Dále budou seznámeni se správnými zásadami správy hesel, zveřejňování svých citlivých údajů v e-mailu a na sociálních sítích. Budou také poučeni o právních aspektech stahování obsahu z internetu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor