doc. Ing.

Tomáš Hanák

Ph.D.

FAST, EKR – docent

+420 54114 8131
tomas.hanak@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Řízení vybraných ekonomických procesů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Aplikace Internetu věci ve stavební praxi, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction, zahájení: 01.08.2022, ukončení: 15.12.2022
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Ekonomické a manažerské procesy ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Analýza rizik zadávací dokumentace výstavbového projektu, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Měření výkonnosti zakázek ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Management ekonomických procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Měření výkonnosti stavebních zakázek, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Vybraná ekonomicko-manažerská hlediska ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Management podniku a investičních projektů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Využití nákladů životního cyklu stavebního objektu v oblasti BIM projektování, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Management podnikových nákladů a nabídkových cen ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  7F16023, Megaprojects - current best practices and future research opportunities, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 30.04.2017
  Detail

  Náklady životního cyklu stavebního objektu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Management ekonomických procesů v dílčích fázích životního cyklu stavby, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Zpřesňování metodiky výpočtu pro stanovení škody na objektech způsobených v důsledku povodní, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Rozvoj metodiky pro stanovení škod na objektech zasažených povodněmi, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Optimalizace nákladů výstavbových projektů s ohledem na životní cyklus staveb, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Modelování rizika souvisejícího s dodávkou stavebního díla, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail