Detail projektu

Rozvoj metodiky pro stanovení škod na objektech zasažených povodněmi

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá vytvořením databází povodněmi poškozených objektů, které budou rozděleny do kategorií podle jejich prostorového uspořádání a účelu užívání. Na jejich základě bude simulována vytvořená metodika, za účelem stanovení jednotlivých škodních ukazatelů (Kč/m2), srovnání s praxí a případné upřesnění metodiky.

Označení

FAST-J-14-2414

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

TUSCHER, M.; HANÁK, T. ASSESSING FLOOD LOSSES FROM THE PERSPECTIVE OF INSURANCE COMPANIES USING LOSS INDICATOR. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST. EKŘ, 2014. p. 214-220. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail