Detail projektu

Aplikace Internetu věci ve stavební praxi

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Hlavním cílem projektu specifického výzkumu je ověření a vymezení reálných oblastí využití IoT v České republice a průzkum nejmodernějších způsobu implementace technologii v hardwarové a softwarové formě. Prvním krokem bude zjištění a shromažďování dat od dodavateli a spotřebiteli IoT technologií. V druhém kroku budou ustanovené konkrétní specifické oblasti a metodiky využití IoT ve stavebnictví.

Označení

FAST-J-23-8349

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Shvets Yulia, Ing. - hlavní řešitel
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)