Detail projektu

Aplikace Internetu věci ve stavební praxi

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Hlavním cílem projektu specifického výzkumu je ověření a vymezení reálných oblastí využití IoT v České republice a průzkum nejmodernějších způsobu implementace technologii v hardwarové a softwarové formě. Prvním krokem bude zjištění a shromažďování dat od dodavateli a spotřebiteli IoT technologií. V druhém kroku budou ustanovené konkrétní specifické oblasti a metodiky využití IoT ve stavebnictví.

Označení

FAST-J-23-8349

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Shvets Yulia, Ing. - hlavní řešitel
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

SHVETS, Y.; HANÁK, T. Use of Internet of Things in the Czech construction industry. 54. Konferencyja Inzynieria Przedsiewziec Budowlanych. Warszawa, Polsko: Polcen sp. z o.o., 2023. p. 105-106. ISBN: 978-83-66897-39-7.
Detail

BIOLEK, V.; HANÁK, T. Life-cycle cost estimation of a building structure: An example of partition walls. Organization Technology and Management in Construction, 2023, vol. 16, no. 1, p. 13-26. ISSN: 1847-5450.
Detail

JUSZCZYK, M.; HANÁK, T.; VÝSKALA, M.; PACYNO, H.; SIEJDA, M. Early Fast Cost Estimates of Sewerage Projects Construction Costs Based on Ensembles of Neural Networks. Applied Sciences - Basel, 2023, vol. 13, no. 23, p. 1-24. ISSN: 2076-3417.
Detail