Detail projektu

Náklady životního cyklu stavebního objektu

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Náklady životního cyklu stavebního objektu (LCC) je nástroj pro hodnocení stavebních projektů. V současné době je tato problematika zakotvena i v zákoně o veřejných zakázkách a měla by být účinným prostředkem i pro soukromé investory. Ovšem použitelnost dostupných dat, z hlediska struktury a akutálnosti dat, je pro hodnocení investice nedostatečná. Cílem výzkumu by mělo být srovnání přístupu k modelování LCC v ČR a zahraničí, popsání a navržení vhodné struktury dat vstupujicích do výpočtu a navržení možnosti získavání aktuálních dat.

Označení

FAST-J-17-4065

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Biolek Vojtěch, Ing. - hlavní řešitel
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

BIOLEK, V.; HANÁK, T.; MAROVIĆ, I. Data Flow in Relation to Life-Cycle Costing of Construction Projects in the Czech Republic. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Science, 2017. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

BIOLEK, V.; HANÁK, T. Material life cycle costing of buildings: A case study. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017). Řecko: AIP Conference Proceedings, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1690-1.
Detail

BIOLEK, V.; HANÁK, T. CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGEMENT OF THE LIFE CYCLE COSTS OF BUILDINGS. In 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2017. p. 466-472. ISSN: 1849-7535.
Detail