Detail projektu

Management ekonomických procesů v dílčích fázích životního cyklu stavby

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

V rámci navrhovaného projektu budou řešena témata spojené s managementem ekonomických procesů v rámci životního cyklu stavebního díla. Důraz bude kladen zejména na hodnocení efektivnosti a řízení rizik výstavbového projektu celku a řízení procesu výstavby v rámci realizační fáze projektu z hlediska klíčových finančních a ekonomických kritérií.

Označení

FAST-S-16-3556

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Biolek Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chalupová Hana, Ing. - spoluřešitel
Jégl Adam, Ing. - spoluřešitel
Labudek Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Vařbuchta Petr, Ing. - spoluřešitel
Vítková Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

HANÁK, T.; BIOLEK, V.; JÉGL, A. Aspects of IT adoption in the construction sector: an empirical study. In International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: International Multidusciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2016. p. 85-92. ISBN: 978-619-7105-58-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P. Environmental impacts in the evaluation of transport infrastructure projects. In 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 5. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 2016. p. 201-208. ISBN: 9786197105674. ISSN: 1314-2704.
Detail

SEMENOVA, T.; ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. BENCHMARKING OF COMPANIES DEALING WITH TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN TERMS OF THEIR PERFORMANCE. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. p. 839-844. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; LABUDEK, L.; HOLÁ, M. IMPACT OF NEW APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC EVALUATION METHODOLOGY FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. p. 861-867. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail

KOVÁŘOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J. EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY BASED ON SELECTED FINANCIAL ANALYSIS INDICATORS. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 16-25. ISBN: 978-80-214-5407-1.
Detail

ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. PREDIKCE VÝVOJE TRŽEB STAVEBNÍHO PODNIKU POMOCÍ MATEMATICKÝCH METOD. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR PREDICTION OF FINANCIAL DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COMPANY. In COST ESTIMATING AND MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS 2016, Proceedings of scientific papers. Brusel, Belgie: EuroScientia vzw, Brussels, 2016. p. 106-112. ISBN: 978-90-822990-2-1.
Detail

HANÁK, T. CONSTRUCTION PROCUREMENT IN THE AREA OF ELECTRONIC REVERSE AUCTIONS. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 138-144. ISSN: 1805-6784.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ZÁHORSKÁ, H.; BARTOŠ, M. ALGORITHM FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY USING MODERN METHODS. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 262-270. ISSN: 1805-6784.
Detail

KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. ŘÍZENÍ VSTUPNÍCH VELIČIN V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ A JEJICH DOPAD NA CELKOVÝ VÝVOJ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. NEW TYPE OF TRANSPORTATION – PROJECT HYPERLOOP. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 79-86. ISBN: 978-80-214-5407-1.
Detail