Detail projektu

Management podniku a investičních projektů ve stavebnictví

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Cílem juniorského projektu spočívají ve třech provázaných částech stavební ekonomiky, v podniku, investicích a životním cyklu staveb. Hlavním cílem tohoto projektu je hledání nových přístupů k evaluaci uvnitř stavebních podniků, k posuzování investičních příležitostí a hodnocení životního cyklu objektů.

Označení

FAST-J-19-6052

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Biolek Vojtěch, Ing. - hlavní řešitel
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chalupová Hana, Ing. - spoluřešitel
Vařbuchta Petr, Ing. - spoluřešitel
Vítková Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

BIOLEK, V.; HANÁK, T. LCC Estimation Model: A Construction Material Perspective. Buildings, 2019, vol. 9, no. 8, p. 1-19. ISSN: 2075-5309.
Detail

HANÁK, T.; HRSTKA, L.; TUSCHER, M.; BIOLEK, V. Estimation of Sport Facilities by Means of Technical-Economic Indicator. Open Engineering, 2020, vol. 10, no. 1, p. 477-483. ISSN: 2391-5439.
Detail

VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. INVESTICE DO PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ A DOPADY DO ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Juniorstav 2020. Brno: VUT FAST, 2020. s. 762-766. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail