Detail projektu

Zpřesňování metodiky výpočtu pro stanovení škody na objektech způsobených v důsledku povodní

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Současný výzkum se zabývá zpřesněním vytvořené metodiky pro stanovení škodního ukazatele. Cílem tohoto projektu je stanovení poměrového ukazatele, který bude upravovat tvary a velikostí místností tak, aby byly místnosti o rýzných tvarech a velikostech vzájemně porovnatelné. Tento poměrový koeficient bude sloužit pro dosud vyvíjený výpočet škody na m2 podlahové plochy.

Označení

FAST-J-15-2706

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

TUSCHER, M.; HANÁK, T. Modelling Flood Losses to Buildings: Relationship between Room Dimensions and Depth of Flooding. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Velká Británie: IOP Publishing, 2015. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

TUSCHER, M.; HANÁK, T. Modelling Flood Losses to Buildings: a Research Design. In Scientific Conference INDIS 2015: Planning, Design, Construction and Building Renewal. Novi Sad, Srbsko: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences, 2015. p. 426-434. ISBN: 978-86-7892-750-8.
Detail

TUSCHER, M.; HANÁK, T. Evaluation of Flood Losses to Buildings: Effect of Room Dimensions. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2016, vol. 24, no. 1, p. 60-64. ISSN: 1416-3837.
Detail