Detail projektu

Management podnikových nákladů a nabídkových cen ve stavebnictví

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je problematika managementu nabídkových cen ve stavebnictví. Předmětem bude (1) srovnání přístupu investorů a dodovatelů u veřejných a soukromých zakázek, (2) určení pozice směrných cen a jejich působení na výši nabídkových cen a (3) srovnání závazně používaných cenových soustav.

Označení

FAST-S-18-5154

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Výskala Miloslav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Aigel Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janás Patrik, Ing. - spoluřešitel
Nekardová Iva, Ing. - spoluřešitel
Pospíšilová Pavla, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

BOŽIKOVÁ, K.; HANÁK, T. Simulation of the Interest on Savings Impact on the Construction Company Value During the Economic Crisis Period. In Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Zagreb, Chorvatsko: 2018. p. 520-528. ISSN: 1849-7535.
Detail

HANÁK, T.; NEKARDOVÁ, I. Selecting and Evaluating Suppliers in the Czech Construction Sector. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2020, vol. 28, no. 2, p. 155-161. ISSN: 1416-3837.
Detail

VÝSKALA, M.; AIGEL, P.; POSPÍŠILOVÁ, P. Analysis of Obligatorily Used Price Systems in Public Works Contracts Procurement. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; JANÁS, P. SETTING BID PRICES IN CONSTRUCTION: CASE STUDY OF FORMWORKS. In Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Zagreb, Chorvatsko: 2018. p. 310-316. ISSN: 1849-7535.
Detail