Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Posuzování vad a poruch v technice

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 4 roky

Profil

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0Povinnýkolano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0Povinnýdrzkano
DSA01Numerické metody Ics0Povinně volitelnýdrzkmatematikaano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0Povinnýkolano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0Povinnýdrzkano
DSD06Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístupcs0Povinně volitelnýdrzkano
DSD07Elektrické komponenty pohonných soustav výrobních strojůcs0Povinně volitelnýdrzkano
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0Povinně volitelnýdrzkano
DSD01Technologie sanace betonůcs0Povinně volitelnýdrzkano
DSD05Teorie a stavba obráběcích strojůcs0Povinně volitelnýdrzkano
DSD04Teorie a stavba tvářecích strojůcs0Povinně volitelnýdrzkano
DSD08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0Povinně volitelnýdrzkano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0Povinně volitelnýdrzkmatematikaano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0Povinnýkolano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0Povinnýkolano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0Povinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0Povinnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0Povinnýkolano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0Povinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0Povinnýkolano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
matematika 2 - 10 DSA02
matematika 2 - 10 DSA01