Detail předmětu

Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictví

ÚSI-DSD02Ak. rok: 2011/2012

Využití diagnostických metod při vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví. Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT) a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické a magnetické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích. Výskyt radonu a jeho měření v budovách při znalecké činnosti. Normy a vyhodnocování výsledků měření z hlediska znalce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Absolvování FAST, základní znalosti z předmětu zkušebnictví, znalosti diagnostických přístrojů a metod, znalosti o stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Osnovy výuky

1.- 4. týden - zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT
5.- 8. týden - zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci
9.- 13. týden - závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný