Detail předmětu

Pravděpodobnost a matematická statistika

ÚSI-DSA02Ak. rok: 2011/2012

Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí - podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz - princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Základy lineární algebry, derivování a integrování.

Osnovy výuky

1. - 8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
9. - 13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí - podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz - princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Základní literatura

KOUTKOVÁ,H., MOLL,I.: Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky, CERM Brno, 2001
ANDĚL, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS Praha, 1993

Doporučená literatura

WALPOLE, R.E., MYERS, R.H.: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, MACMILLIAN PUBLISHING COMPANY, New York, 1999

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný