Detail předmětu

Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky

ÚSI-DSD08Ak. rok: 2011/2012

Obsahem kurzu je zavedení základních metrologických pojmů a vysvětlení jejich obsahu: Fyzikální veličina. Měření, signál, klasifikace měření. Základní postupy měření, prostředky měření, algoritmy zpracování hodnot měřené veličiny. Přesnost a chyba měření. Výsledek a nejistota měření. Měřicí metody. Metody technické diagnostiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Znalosti matematiky a fyziky na úrovni základních kurzů technických studijních prohramů.

Osnovy výuky

1. Metrologie a její fyzikální základ.
2. Měřené signály a jejich charakteristiky: Obecné vlastnosti signálů a jejich parametrů. Vstupní a výstupní signály meřicích prostředků a jejich informační obsah. Tvary signálů a jejich matematický popis. Náhodné signály a jejich charakteristiky.
3. Signály zatížené chybami.
4. Transformace signálů: Obecné pojmy transformace signálů. Kvantování signálů. Diskretizace signálů. Zobrazení a reprodukovatelnost signálů. Filtrace signálů. Přenos signálů.
5. Přesnost měření: Náhodné chyby. Systematické chyby; metody snížení systematické složky chyby měření. Nejistota měření.
6. Metody zpracování výsledků přímých měření. Metody zpracování výsledků nepřímých měření.
7. Základní charakteristiky měřicích prostředků: Klasifikace měřicích prostředků. Vyjádření transformace mezi veličinami v měřicích přístrojích. Analogové přístroje, Digitální přístroje.
8. Analýza přesnosti měřicích prostředků.
9. Senzory. Vybrané typy senzorů a fyzikální principy jejich činnosti: odporové, indukční, piezoelektrické, termoelektické, fotoelektrické, optické, optická vlákna.
10. Metody zvyšování přesnosti měřicích přístrojů.
11. Diagnostické metody (výběr). Ultrazvukové metody. Rentgenové metody. Radiační metody. Tomografie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný