Detail předmětu

Doktorský seminář VII

ÚSI-DSS07Ak. rok: 2011/2012

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude uděleno při splnění následujícího:
Kompletace disertační práce a příprava zkrácených tezí. Podklady pro prezentaci při obhajobě. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Odevzdání disertace se žádostí o obhajobu se všemi přílohami. (Obhajoba v 8. semestru.)

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Kompletace disertační práce a příprava zkrácených tezí. Podklady pro prezentaci při obhajobě. Publikační činnost. Účast na odborných akcích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný
    obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný