Detail předmětu

Elektrické komponenty pohonných soustav výrobních strojů

ÚSI-DSD07Ak. rok: 2011/2012

Předmět obsahuje na základní aplikační úrovni problematiku řízení pohybu elektromechanických soustav. Hlavní pozornost je věnována interakci elektrických servopohonů a pracovních strojů, kinematice a dynamice elektrických servopohonů, nejdůležitejším obvodům výkonové elektroniky a řízení stejnosměrných, elektronicky komutovaných, asynchronních, synchronních a krokových motorů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Základy dynamiky mechanizmů, základy teorie lineárních systémů řízení, základní charakteristiky snímačů polohy, rychlosti a proudu, matematické modely elektrických strojů.

Osnovy výuky

1. Interakce elektrického pohonu a pracovního stroje.
2. Matematický model stejnosměrného motoru.
3. Řízené usměrňovače a pulsní měniče pro řízení stejnosměrných motoru.
4. Matematický model motoru s elektronickou komutací.
5. Elektronika motoru s elektronickou komutací.
6. Syntéza regulačních smyček pohonu s DC a EC motorem.
7. Matematický model asynchronního motoru.
8. Skalární, nepřímé a přímé vektorové řízení, přímé řízení momentu.
9. Matematický model synchronního motoru s permanentními magnety.
10. Napájecí obvody asynchronních a synchronních motoru.
11. Matematický model a napájecí obvody krokového motoru.
12. Pohony vřeten výrobních strojů.
13. Pohony posuvů výrobních strojů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný