Detail předmětu

Právní aspekty vědecké práce

ÚSI-DSB02Ak. rok: 2011/2012

Předmět obsahuje problematiku vědecké průpravy, postavení vědce a vědeckých poznatků, zaměstnaneckých vědeckých děl, podnikových vynálezů, školních děl, děl na objednávku, právní aspekty výzkumu a vývoje, veřejnou finanční podporu výzkum a vývoje, práva a závazky ve výzkumu a vývoji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Obhajoba domácího původního písemného akademického eseje na téma z právních aspektů výzkumu a vývoje včetně etiky výzkumu a vývoje dle vlastní volby studenta.

Osnovy výuky

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura
2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické
3. Vědec, vědecký poznatek, vědecké dílo, vědecká práva
4. Zaměstnanecká vědecká díla, podnikové vynálezy, školní díla, díla na objednávku I
5. Zaměstnanecká vědecká díla, podnikové vynálezy, školní díla, díla na objednávku II
6. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty
7. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) I
8. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) II
9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) III
10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje
11. Závazky ve výzkumu a vývoji
12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje
13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, povinný