Detail předmětu

Doktorský seminář III

ÚSI-DSS03Ak. rok: 2011/2012

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude uděleno při splnění následujícího:
Zpracovávání teoretické a praktické části pojednání ke státní doktorské zkoušce (SDZ). Publikační činnost. Případná účast v dalším kursu soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT. Práce na znaleckých posudcích ústavu.

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Zpracovávání teoretické části doktorských tezí ke státní doktorské zkoušce. Příprava pro zpracovávání prvního projektu (ve spolupráci se doktorandem 3. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce), podpora podání druhého projektu doktoranda z 1. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce. Publikační činnost. Účast na odborných akcích, včetně konference Juniorstav. Případná účast v dalším kursu soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinný