Detail předmětu

Doktorský seminář IV

ÚSI-DSS04Ak. rok: 2011/2012

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude uděleno při splnění následujícího:
Zpracování prezentace dosažených výsledků v oblasti tématu disertační práce, představa o jejích výstupech a o přínosu výstupů do praxe i oblasti vědy. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Případná další stáž v kursu soudního znalectví pořádaném Ústavem soudního inženýrství VUT. Účast na odborných akcích, včetně konference Juniorstav resp. na doktorandské konferenci ÚSI.
<b>Vypracování pojednání a odevzdání přihlášky k SDZ, případně i vykonání SDZ.</b> (Poznámka: zápočet předmětů DS V až DS VII není nutný pro vykonání SDZ, nutné jsou všechny ostatní předměty včetně zkoušky z jazyka a zápočty DS I až DS IV).

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Zpracovávání praktické části doktorských tezí ke státní doktorské zkoušce v rámci zpracovávání prvního projektu (ve spolupráci se doktorandem 3. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce), podpora podání druhého projektu doktoranda 1. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce. Zpracování prezentace dosažených výsledků v oblasti tématu disertační práce, představa o výstupech a přínosu výstupů do praxe i oblasti vědy. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Případná další stáž v kursu soudních znalců pořádaném Ústavem soudního inženýrství VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, letní semestr, povinný
    obor SOI , 2. ročník, letní semestr, povinný