Detail oboru

Elektronika a sdělovací technika

FEKTZkratka: M1-ESTAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Magisterský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (EST) se věnuje vzdělávání inženýrů specializovaných na slaboproudou elektroniku a její aplikace zejména v oblasti bezdrátových a mobilních komunikací a sdělovací techniky. Spektrum oboru přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy. Svým obsahem a pojetím tak magisterský obor EST pojednává o nosných technických oblastech současných i budoucích moderních elektronických komunikačních systémů a technologií a přirozenou formou navazuje na stejnojmenný bakalářský obor EST.
Magisterský obor EST lze začít studovat až po předchozím absolvování libovolného oboru bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Odbornou výuku v magisterském oboru EST zajišťuje především Ústav radioelektroniky (UREL). Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku obvodů a systémů rádiové komunikace a navigace (stacionárních, mobilních, pozemních i družicových), pokročilou přístrojovou, zvukovou a obrazovou elektroniku a na tvorbu, analýzu, zpracování a aplikace multimediálních signálů a dat. Své teoretické znalosti si student doplňuje studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA má široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky.
Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky.
Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu mobilních, rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 26ano
MTRKTeorie rádiové komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
MCVTCAD v mikrovlnné technicecs7Volitelný oborovýklP - 26 / Cp - 39 / O - 13ano
MRFIRadiofrekvenční identifikacecs, en5Volitelný oborovýzá,zkP - 22 / Cp - 30ano
MASOAnalýza signálů a obrazůcs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 13ano
MCASČíslicové zpracování akustických signálůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPPRPočítačem podporovaná řešení inženýrských problémůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 21 / L - 12ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18M-EST LZS VV Bano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-EST LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-EST LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-EST LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13M-EST LZS VV Bano
MFPFFyzika pevné fázecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / L - 13ano
MKVEKvantová a laserová elektronikacs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / L - 13ano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-EST TN matem.ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPKSPočítačové a komunikační sítěcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MSDSSměrové a družicové spojecs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / L - 12ano
MSTKAnalýza radiokomunikačních signálůcs, en5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MMIAMikrokontroléry pro pokročilé aplikacecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MASVNávrh antén a rádiových spojůcs7Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26 / L - 13ano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MSWRSoftwarové rádiocs7Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 52ano
MAIOAnalogové integrované obvodycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MEMTElektronická měřicí technikacs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ne
MEMSElektronické měřicí systémycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MMTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26 / L - 26ano
MMZSVyšší metody zpracování signálůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
MADPVzájemný převod A/D signálůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-EST LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-EST LZS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
MMEMModelování elektromagnetických polícs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-EST TN matem.ano
MMNMModerní numerické metodycs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-EST TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26M-EST LZS VV Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MM2ESemestrální práce 2cs2PovinnýklPR - 26ano
MDTVDigitální televizní a rozhlasové systémycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MPOAMikroprocesory s architekturou ARM cs5Volitelný oborovýklP - 13 / Cp - 39ano
MRARRadiolokační a radionavigační systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 10 / L - 10 / O - 6ano
MSPRSignálové procesorycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MSMKSystémy mobilních komunikacícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26M-EST LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-EST LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSEDiplomová prácecs30PovinnýVD - 360ano
MXMEOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
MREMRadioelektronická měřenícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MVDKVideotechnika a multimediální technikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-EST LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39M-EST LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EST LZS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
M-EST LZS VV A 1 MEFE
M-EST LZS VV B 2 - 21 MAPI, XCA1, XCA3, XCA5, XMAU, XCA2, XCA4, MFIT, MEME, MESI, MMEN, XPOM, XPOU, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, MPPM, XTPR, MTOC
M-EST TN matem. 1 - 3 MDRE, MMAT, MMNM