prof. Ing.

Petr Ptáček

Ph.D.

FCH, ÚCHM – profesor

+420 54114 9389, +420 54114 9384
ptacek@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Nové materiály a technologie pro naplňování společenských potřeb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Adsorpce CO2 na přírodních materiálech, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Nový přístup vývoje alternativních pojiv na bázi karbonatačního vytvrzování, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2026
  Detail

 • 2023

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Testovanie klzných vlastností pri kontakte heterogénnych materiálov používaných v zdravotníctve, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Cesta k vývoji organických přísad pro systémy na bázi alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04010207, Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Stabilizace amonných sloučenin v popílcích po SNCR a jejich využití pro výrobu autoklávovaného pórobetonu , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Stanovení kinetiky odplynění MgO-C staviva a návrh optimální pálící křivky, zahájení: 11.09.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Výzkum žárovzdorné vyzdívky reaktoru, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Výzkum vlivu popílku po selektivní nekatalytické redukci (SNCR) na výsledné fyzikální a mechanické vlastnosti pórobetonu a tvorbu hydratačních produktů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Filtrační přepážky na bázi alkalicky aktivovaných materiálů: příprava, charakterizace, vlastnosti, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Výzkum keramickým žárovzdorných filtrů, zahájení: 10.08.2016, ukončení: 01.06.2017
  Detail

  FV10022, Efektivní využití cihelného recyklátu, zahájení: 01.08.2016, ukončení: 31.07.2020
  Detail

  Vývoj diamantových brusných kotoučů, zahájení: 07.06.2016, ukončení: 30.11.2016
  Detail

  Výzkum nálepků v cementářské rotační peci, zahájení: 15.04.2016, ukončení: 30.06.2016
  Detail

  Stanovení kinetiky dehydratace energosádrovce, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Nové materiály pro budoucí technologie, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Zvyšování bělosti kaolinu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Gelové polymerní elektrolyty pro Li-ion akumulátory, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Databáze chemického složení pneumatik vozidel v ČR, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analýza nukleace trhlin a objemových změn u jemnozrnných kompozitů na bázi portladského cementu i alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Výzkum odplynění feritové keramiky, zahájení: 12.08.2013, ukončení: 30.09.2013
  Detail

  Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti, zahájení: 08.07.2013, ukončení: 28.07.2013
  Detail

  Polarita cihelného střepu, zahájení: 01.07.2013, ukončení: 06.09.2013
  Detail

  Měření živců, zahájení: 06.03.2013, ukončení: 25.04.2013
  Detail

  Studie trvanlivosti polystyrénové výplně v dutinách keramických cihel, zahájení: 11.01.2013, ukončení: 05.07.2014
  Detail

  Studie vyhořování pojiva , zahájení: 05.01.2013, ukončení: 19.02.2013
  Detail

  Možnosti zvýšení efektivity separace Fe podílů z těžených jílových minerálů., zahájení: 04.01.2013, ukončení: 20.05.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/004, Výzkum a vývoj betonů na bázi nového pojiva s využitím druhotných surovin se zaměřením na zlepšení kvalitativních a trvanlivostních parametrů betonu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail