prof. Ing.

Petr Ptáček

Ph.D.

FCH, ÚCHM – profesor

+420 54114 9389, +420 54114 9384
ptacek@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.: Vyzdívka - Litvínov; Žáruvzdorný materiál pro vyložení reaktorů Shell na výrobu syntézního plynu. Unipetrol a.s., Divize zplyňování mazutu. Litvínov.. (ověřená technologie)
  Detail

 • OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.: Pískovec - geopolymerní pojivo; Umělý pískovcový kámen na bázi geopolymerního pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: Jednošnekový extruder; Jednošnekový extruder pro anorganická pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Dimistroj; Aparatura pro testování katalytické účinnosti. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.: Aparatura pro syntézu TiO2; Aparatura pro přípravu TiO2 srážením z plynné fáze. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: microvawe quenching; Zařízení pro zastavení hydratace mikrovlnným ohřevem. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.: MDF pružina; Pružina z MDF kompozitu. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; ZMRZLÝ, M.; HAVLICA, J.: Trubková pec pro EGA; Trubková pec pro FT-IR analýzu plynných produktů tepelných rozkladů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.: expandometr; Zařízení pro stanovení objemové roztažnosti pojiv. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Výrobník pěny pro žárniny; Zařízení na přípravu pěny pro lehčení žárovzdorných hmot. Laboratoř 2030, laborator 0010. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Al; Hlinito-křemičitá žárovzdorná izolace s objemovou hmotností pod 40 kg/m3. 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Mg; Hořečnatá žárovzdorná izolace s nízkou objemovou hmotností. 2030/4033. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Výroba PS-cihlových prvků; Technologie tepelného zpracování polystyrenem lehčených cihlených prvků. Heluz, Cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko 295, CZ 37365. Výrobní závod cihelny Hevlín.. (ověřená technologie)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.: Extrakční aparatura; Zařízení pro extrakci iontů kovů alkalických zemin ze silikátových a druhotných surovin s možností recyklace rozpouštědla. VUT v Brně Fakulta Chemická Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.: SrA cement; Stroncium aluminátový cement. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Pěna SrA; Žárovzdorná izolační pěna na bázi stroncium aluminátovým cementem aktivovaných hlinitokřemičitanů. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.: Tyče; Technologie čištění válců nístěje v pecním kanálu průběžných pecí. TDK Epcos, s.r.o. Feritová 1 7815 Šumperk, CZ. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: OT izolační žárobetony; Technologie výroby litých izolačních žárovzdorných materiálů napěňovacím přípravkem. P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice. (ověřená technologie)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; HAVLICA, J.: Feritový reor; Chemický reaktor s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru. Budova FCH (Purkyňova 118) lab. 2030.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A35-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A35. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A45-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A45. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A70-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A70. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, R.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.: Poloprovozní pěnogenerátor; Poloprovozní pěnogenerátor pro přípravu litých tepelně izoačních žárobetonů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.: lepidlo na keramiku; Speciální hmota pro opravy keramických artefaktů. Produkt je umístěn v lab. anorg. materiálů na CMV FCH v Brně.. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.