Detail projektu

Cesta k vývoji organických přísad pro systémy na bázi alkalicky aktivované strusky

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

O projektu

Jedním z palčivých problémů na poli alkalicky aktivovaných materiálů je, že pokusy zlepšit jejich vlastnosti konvenčními organickými přísadami obvykle končí neúspěšně. Navíc mohou tyto přísady již od samého počátku výrazně ovlivňovat hydratační proces. Klíčem k vyřešení těchto problémů je zevrubné pochopení interakcí mezi organickými molekulami a alkalicky aktivovaným systémem, zejména v prvních minutách a hodinách hydratace. Toto bude zkoumáno především v souvislostech mezi reologickými vlastnostmi, povrchovou chemií, složením pórového roztoku a hydratací alkalicky aktivované strusky, a to v závislosti na povaze aktivátoru a struktuře organických přísad. Závěrem bude chování směsí s vybranou přísadou porovnáno s chováním analogických směsí na bázi dalších alkalicky aktivovaných materiálů i portlandského cementu. Získané poznatky mohou být dále uplatněny např. pro šití organických přísad na míru alkalicky aktivovaným materiálům nebo pro aplikace, kde je velmi důležitá reologie (3D tisk atd.).

Klíčová slova
Alkalicky aktivovaná struska, organické přísady, povrchová chemie, reologie, hydratace, stabilita

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.04.2019 - nezadáno)

Výsledky

ILIUSHCHENKO, V.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; OPRAVIL, T.; BOJANOVSKÝ, J. Effect of alkali cation type on the plasticizing effect of ligno-sulfonate in alkali-activated systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; ILIUSHCHENKO, V.; KOPLÍK, J.; KŘIKALA, J.; MARKO, M.; HAJZLER, J.; KALINA, L. Experimental Study of Slag Changes during the Very Early Stages of Its Alkaline Activation. Materials, 2021, vol. 15, no. 1, p. 1-21. ISSN: 1996-1944.
Detail

BÍLEK, V.; ILIUSHCHENKO, V.; HRUBÝ, P.; KALINA, L. Effectiveness of common water-reducing admixtures in alkali-activated slag pastes with different types of activator. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2021). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

KALINA, M.; HRUBÝ, P.; SMILEK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V. Ligth Scattering Techniques as a key in Providing Insights into the Interactions and Stability of Alkali-activated Materials Based on Blast Furfance Slag. In Proceedings 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Brno: TANGER Ltd., 2021. p. 417-423. ISBN: 978-80-88365-00-6. ISSN: 2694-930X.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, M.; SMILEK, J. On the action mechanism of lignosulfonate plasticizer in alkali-activated slag-based system. Cement and Concrete Research, 2022, vol. 157, no. 0, p. 1-12. ISSN: 0008-8846.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R. Structural build-up and breakdown of alkali-activated slag pastes with different order of lignosulfonate and activator addition. Construction and building materials, 2023, vol. 386, no. červenec, p. 131557 ( p.)ISSN: 0950-0618.
Detail

BÍLEK, V.; KADLEC, M.; NOVOTNÝ, R.; KALINA, L.; HRUBÝ, P. Novel perspective to explain the retarding effect of organic admixtures in silicate-activated slag. In SP-354: Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete - Conference Proceedings. Publication SP - American Concrete Institute. Milán: American Concrete Institute, 2022. p. 49-60. ISBN: 978-1-64195-185-2. ISSN: 0193-2527.
Detail

HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L. Dependence of Lignosulfonate Plasticizer Efficiency on the Activator Concentration in Alkali-Activated Blast Furnace Slag Paste. In International Conference Binders and Materials. Solid State Phenomena. 2022. p. 88-95. ISSN: 1662-9779.
Detail

BÍLEK, V.; PAZOUR, M. Structural build-up and breakdown of sodium hydroxide-activated slag paste assessed using oscillatory rheology. In 25th International Conference Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2022. Journal of Physics: Conference Series. 2022. ISSN: 1742-6588.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Correlating Hydration of Alkali-Activated Slag Modified by Organic Additives to the Evolution of Its Properties. Materials, 2023, vol. 16, no. 5, p. 1-18. ISSN: 1996-1944.
Detail

BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; KADLEC, M.; KALINA, L. Philosophy of rational mixture proportioning of alkali-activated materials validated by the hydration kinetics of alkali-activated slag and its microstructure. Cement and Concrete Research, 2023, vol. 168, no. 107139, ISSN: 0008-8846.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; MARKUSÍK, D. Fresh Properties of Alkali-Activated Slag Pastes with Sodium and Potassium Hydroxide. In SP-355: Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues. Publication SP - American Concrete Institute. Milán: American Concrete Institute, 2022. p. 19-28. ISBN: 978-1-64195-184-5. ISSN: 0193-2527.
Detail