Detail projektu

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Projekt je orientován na získání poznatků v oblasti přípravy nových materiálů. Experimentální výsledky získané za různých teplotních a tlakových podmínek při definovaných složeních přispějí k objasnění vztahu změn struktury a vlastnosti s cílem zevšeobecnit získané poznatky pro následné badatelský výzkum a aplikace v technologiích přípravy materiálů. V projektu bude část finančních prostředků věnována na stipendia studentů, s cílem hodnocení jejich podílu zejména v publikační aktivitě.

Označení

FCH-S-13-1939

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

PICHLER B., HELLMICH CH., EBERHARDSTEINER J., WASSERBAUER J., TERMKHAJORNKIT P., BARBARULO R., CHANVILLARD G. Effect of gel–space ratio and microstructure on strength of hydrating cementitious materials: An engineering micromechanics approach. Cement and Concrete Research, 2013, vol. 45, no. 3, p. 55-68. ISSN: 0008-8846.
Detail

BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Porovnávací konverzní povlak na bázi chromu na hořčíkové slitině AZ91. 2013.
Detail

SOLNÝ, T. Non Freezing Heat Transfer Liquids Research and Optimalization. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. VUT V Brně, Fakulta Chemická, 2012. s. 429-433. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

PETR, J.; SLOUKOVÁ, K.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Vliv pracovních podmínek na tvorbu konverzních vrstev na bázi Ti/Zr na EN AW 5754. 2013.
Detail

BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Srovnávací chromátový povlak na hořčíkové slitině AZ91. 2013.
Detail

MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Gravimetrická charakterizace fluoridového povlaku na slitině AZ31. 2013.
Detail

NOVÁKOVÁ, B.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J. Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu slitiny AZ91. 2013.
Detail

RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Růst mikroorganismů na konverzních povlacích hořčíkových slitin. 2013.
Detail

ZDAŘIL, L.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Optimalizace potenciodynamických měření zinkového povlaku. 2013.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; CHÁRA, T.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Optimalizace při metalografickém vyvolání struktury korozivzdorných ocelí. 2013.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; RUTTKAYOVÁ, V.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Odolné fluoridové povlaky vytvářené v tavenině. 2013.
Detail

CHÁRA, T.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Porovnání účinnosti konzervačních prostředků pro ochranu oceli. 2013.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; CHÁRA, T.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Optimalizace při metalografickém vyvolání struktury korozivzdorných ocelí. In Studentská konference Chemie je život. Brno: FCH VUT v Brně, 2013. s. 99-102. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Pozorování růstu mikroorganismů na chromátových a fluoridových konverzních povlacích deponovaných na slitině AZ91. In Studentská konference Chemie je život. Brno: FCH VUT v Brně, 2013. s. 172-175. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

KOSÁR, P. Niklové povlaky hořčíkových slitin. 2013.
Detail

WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M., PICHLER, B. Observation and influencing of construction materials at the microlevel. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 307-316. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

KOSÁR, P.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Bimolekulární mechanizmus bezproudého niklování na hořčíkových slitinách. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2013, roč. 4, č. 57, s. 99-103. ISSN: 1804-1213.
Detail

WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M.; KOUBA, J. Characterization of the brass threads. 2013. p. 1-16.
Detail

WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Structural and mechanical characterization of HVOF coating as sprayed. 2013. p. 1-12.
Detail

BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudé nanášení kompozitního povlaku na bázi niklu. 2013.
Detail

BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudá depozice kompozitního povlaku na bázi Ni-P/SiO2. In Studentská odborná konference Chemie je život 2013. 2013. s. 38-43. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

WASSERBAUER, J. Prvková analýza kovového vzorku. 2013. s. 1-10.
Detail

WASSERBAUER, J. MECHANICAL PROPERTIES OF MICROSTRUCTURAL COMPONENTS OF INORGANIC MATERIALS. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 1-218.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Pěna SrA; Žárovzdorná izolační pěna na bázi stroncium aluminátovým cementem aktivovaných hlinitokřemičitanů. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.: SrA cement; Stroncium aluminátový cement. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
Detail