prof. Ing.

Petr Ptáček

Ph.D.

FCH, ÚCHM – profesor

+420 54114 9389, +420 54114 9384
ptacek@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

Patenty

 • 2017

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; GALVÁNKOVÁ, L.; BERANOVÁ, D.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu. 307018, patent. (2017)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAJZLER, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí hexanitrokobaltitanu sodného. 307019, patent. (2017)
  Detail

 • 2016

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; VUT v Brně - 100%: Chemický reaktor s ložem katalyzátoru nebo nosičem katalyzátoru stabilizovaným magnetickým polem a jeho použití. 306337, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; Vysoké učení technické v Brně (100%): Tvarový materiál pro žáruvzdorné aplikace a způsob jeho výroby. 305474, patent. (2015)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně izolační systém na bázi keramické cihly plněné sádrovou nebo cementovou pěnou. 305434, patent. (2015)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; FRAJKOROVÁ, F.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob snížení rychlosti tepla uvolňovaného v průběhu hydratace aluminátového cementu přídavkem stroncium aluminátového cementu. 305271, patent. (2015)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob přípravy a použití stroncium yttritého cementu. 305262, patent. (2015)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob přípravy a použití stroncium samaritého cementu. 305232, patent. (2015)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Výrobní cihlářská směs s obsahem zinku nebo bóru pro výrobu pálených cihlářských výrobků. 305192, patent. (2015)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Alkalicky aktivovaná žáruvzdorná hmota a způsob její přípravy. 305078, patent. (2015)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; VUT v Brně: Tvarový materiál na bázi stroncium aluminátového cementu a jeho použití. 304997, patent. (2015)
  Detail

 • 2014

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob výroby metakaolinu mletím. 304744, patent. (2014)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob pasivace povrchu geopolymerů a alkalicky aktivovaných materiálů. 304583, patent. (2014)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob výroby a použití delaminovaného a dehydroxylovaného mastku. 304577, patent. (2014)
  Detail

  patent
  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně: Rentgeno-amorfní hořečnatý strukturní analog geopolymerů vyrobený z dehydroxylovaných a delaminovaných hořečnato-křemičitých fylosilikátů a jeho použití. 304496, patent. (2014)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob výroby a stabilizace kaolinové pěny. 304479, patent. (2014)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ZMRZLÝ, M.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob povrchového ošetření kameniva pro zvýšení odolnosti žárobetonů vůči působení uhlíku vyloučeného ve střepu. 304434, patent. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Tvarový materiál pro žáruvzdorné aplikace. 25776, užitný vzor. (2013)
  Detail

  patent
  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob inhibice tvorby sulfanu při přípravě netvarových žárovzdorných a ohnivzdorných hmot. 303956, patent. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  PTÁČEK, P.; BÍLEK, V.; ŽPSV a.s., Uherský Ostroh, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Ternární pojivo pro betonové směsi. 24988, užitný vzor. (2013)
  Detail

 • 2012

  užitný vzor
  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ ŽPSV, a.s., Uherský Ostroh, CZ: Alkalicky aktivovaný beton na bázi druhotných surovin. 24097, užitný vzor. (2012)
  Detail