Ing.

Olga Rubinová

Ph.D.

FAST, TZB – odborný asistent

+420 54114 7943
Olga.Rubinova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Vliv průtoku vzduchu na tepelnou bilanci fasády s větranou mezerou. TZB-info, 2023, roč. 2023, č. 8, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J. Vliv průtoku vzduchu na tepelnou bilanci fasády s větranou mezerou 2. díl. TZB-info, 2023, č. 30.8.2023, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Provětrávané fasády - Funkčnost provětrávané mezery. Praha: Česká komora lehkých obvodových plášťů, 2023. s. 1-16.
  Detail | WWW

 • 2022

  RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Chování fasády s větranou mezerou a využití pro úspory energie. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2021

  RUBINOVÁ, O. Kvalita vzduchu v priestoroch na bývanie. TZB Haustechnik, 2021, roč. 24, č. 02/2021, s. 32-36. ISSN: 1210-356X.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; JŮZA, Š. Adaptive fan control. In BOOK OF ABSTRACTS. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. BRISTOL: IOP Pulishing, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-83-66559-06-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters in ventilation. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2019, roč. 1848, č. 0008, s. 1-6. ISSN: 2063-4269.
  Detail | WWW

 • 2018

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika – díl 7, Polytropické vlhčení párou. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Polytropické vlhčení párou. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 2018, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters for ventilation. In Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018, Conference, 27-28 September 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. s. 10-10. ISBN: 978-963-490-026-9.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika - díl 8, Filtrace. CTI INFO, 2018, roč. 20182, č. 2, s. 22-26. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 26-30. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky. 1. 1. Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. 162 s. ISBN: 978-80-86208-19-0.
  Detail

  RUBINOVÁ, O. V kancelářských budovách převládají bakterie, v rodinných domech naopak plísně. Topenářství, 2018, č. 317, s. 12-13. ISSN: 1211-0906.
  Detail | WWW

  RUBINOVÁ, O.; VYHLÍDALOVÁ, K. Aeromikróbi v interiéroch budov. TZB Haustechnik, 2018, č. 2/2018, s. 44-45. ISSN: 1210-356X.
  Detail | WWW

  RUBINOVÁ, O.; KOJECKÁ, K. Zvyšují rostliny v budovách kvalitu vzduchu?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. 2018. s. 80-82. ISBN: 9788074032059.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; KOJECKÁ, K. Rostliny v budovách a mikrobiální mikroklima. In VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2018 Úspory energie versus vnútorné prostredie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018. s. 63-66. ISBN: 9788089878390.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; RUBINOVÁ, O. Aeromikróby v interiéroch budov. TZB Haustechnik, 2018, č. 2, s. 44-45. ISSN: 1210-356X.
  Detail

 • 2017

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla. In Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 96-100.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3- 4, s. 7-9. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; CIELECKÝ, J.; HORINA, P. Hygienické aspekty zvlhčování vzduchu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2017. s. 70-72. ISBN: 978-80-7403-170-0.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; CIELECKÝ, J.; HORINA, P. Hygienické aspekty provozu lokálních zvlhčovačů vzduchu. In Vnútorná klíma budov 2017. Bratislava: SSTP Bratislava, 2017. s. 147-149. ISBN: 978-80-89878-17-8.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3- 4, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; VYHLÍDALOVÁ, K. Aeromikrobi v interiérech budov. In Vnútorná klíma budov 2017. Bratislava: SSTP Bratislava, 2017. s. 61-64. ISBN: 978-80-89878-17-8.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
  Detail

 • 2016

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J. Microbial analysis of Heating systems' surfaces. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 2016, roč. 2, č. 12, s. 137-144. ISSN: 2454-1850.
  Detail | WWW

  VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J. Dust analyses in ventilation ducts. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 633-640. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 5, s. 4-7. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J. Dust analyses in ventilation ducts. Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 2016, roč. 1, č. 1, s. 29-35. ISSN: 2458-973X.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 1-120. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. Pavel Uher. Brno: VUTIUM, 2016. s. 1-36. ISBN: 978-80-214- 5421.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-22. ISSN: 2458-973X.
  Detail | WWW

  FRIČ, L.; SÝKOROVÁ, I.; VELÍSKOVÁ, E.; RUBINOVÁ, O. Quantitative Microbiological Aspects of the Indoor Environment. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 824, s. 251-258. ISSN: 1662- 7482.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika?. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002. Vybrané statě ze vzduchotechniky. VUT v Brně, FAST, TZB. Brno: LITERA BRNO, 2016. s. 1-94. ISBN: 978-80-905768-5- 8.
  Detail

 • 2015

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. enviBUILD – Budovy a prostredie 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: STU – Nakladateľstvo STU, 2015. s. 107-115. ISBN: ISBN 978-80-227- 4469.
  Detail

  HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H. Energetické hodnocení budov. Brno: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2015. 185 s. ISBN: 978-80-214-5274- 9.
  Detail | WWW

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RAPUTA, P. Konference vytápění. In Otopné plochy a mikrobiální mikroklima. Třeboň: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 125-132. ISBN: 978-80-02-02589- 4.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L. Mikrobiální mikroklima budov (I). TZB- info, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L. Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů. TZB- info, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; RUBINOVÁ, O. Dlouhodobý monitoring TČ země- voda z pohledu tepelného výkonu vrtu. In Konference vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 154-159. ISBN: 978-80-02-02589- 4.
  Detail

 • 2014

  BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. 1. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 178-181. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1041, s. 358-361. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  RUBINOVÁ, O. Sluneční záření v přírodě a budovách. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2014. 82 s. ISBN: 978-80-214-5106- 3.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; FRIČ, L.; BERNARD, J. Mikrobiologické aspekty vzduchotechnických systémů rodinných domů. In Teoretická a experimentálna analýza sústav techniky prostredia v súvislosti s ich mikrobiologickým znečištěním pri efektívnom využití obnovitelných zdrojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 7-15. ISBN: 978-80-225-3982- 1.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Long- Term Monitoring of the Effectiveness of a Ground Source Heat Pump Borehole. In 9th International enviBUILD Conference. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 129-132. ISBN: 978-3-03835-280- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

 • 2013

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. BT02 - TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů. 1. 1. Brno: Litera Brno, 2013. 94 s. ISBN: 80-903586-6- 7.
  Detail

 • 2012

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu. Brno: 2012. s. 1-45.
  Detail

  HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O. Nulový dům – mýtus nebo realita?. In Konference Venkovská krajina 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 179-183. ISBN: 978-80-244-3098- 0.
  Detail

  HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O. Energetické systémy ve výuce TZB na VUT Fast. In Konference Venkovská krajina 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 208-213. ISBN: 978-80-244-3098- 0.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D. Úsporný dům. Stavíme. Stavíme. Brno: CPress Brno, 2012. 183 s. ISBN: 978-80-264-0014- 1.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Větrání a vytápění domů s téměř nulovou spotřebou energie. Český instalatér, 2012, roč. XXII, č. 4, s. 6-7. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů. In Budovy a prostředí 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 121-127. ISBN: 978-80-214-4600- 7.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Vytápění kostela pomocí otopných registrů v lavicích. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 3, s. 56-58. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2011

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. s. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Příklad z techniky prostředí - vlhkost vzduchu a sesychání dřeva. Topenářství, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 56-57. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. 100+ 1 Příklad z techniky prostředí. 1. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 167 s. ISBN: 978-80-7399-265- 1.
  Detail

  RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O. Software TERUNA v1. 5 Modul pro odpar vody z hladiny a návrh bazénových jednotek. Brno: 2011.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. Příklad z techniky prostředí - tepelné čerpadlo. Topenářství. Praha: Technické vydavatelství Praha, 2011. s. 31-31. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O. Od nápadu k výrobku. Události na VUT v Brně, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 6-7. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; TESAŘ, Z. Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2010

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. Innovation of teaching for creative learning. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2010. 2010. s. 67-71. ISBN: 978-80-7204-705- 5.
  Detail

  HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Prefabricated System for Low energy Renovation of Residential Buildings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-7399-960- 5.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. CT52 Technika prostředí - sbírka příkladů. 2010.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Ekonomické hodnocení návrhu vzduchotechnického potrubí. Topenářství, 2010, roč. 2010, č. 7, s. 34-36. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Ekonomické hodnocení výběru velikosti vzduchotechnické jednotky. Topenářství, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 34-35. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2009

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Úspory energie pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnice. TZB- info, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov. TZB- info, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2008

  RUBINOVÁ, O. Prognóza tepelného chování půdní vestavby pro návrh klimatizace. In 18. Konference Větrání a klimatizace 2008. x. Praha: STP, 2008. s. 185-196. ISBN: 978-80-02-01978- 7.
  Detail

  ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách. In Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom. 0815. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008. s. 305-312. ISBN: 978-80-89216-19- 2.
  Detail

 • 2007

  VRÁNA, J.; VALIŠ, I.; TREUOVÁ, L.; GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O. Technická zařízení budov v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s. 180-230.
  Detail

  POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Střešní nástavby a úsporné bydlení. Topenářství, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 32-34. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2006

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Návrh klimatizačního systému s využitím tepelného modelu budovy. In konference Simulace budov a techniky prostředí 2006. 2006. ISBN: 80-01-03577- 8.
  Detail

  ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O. Solární střecha ve větracích systémech. In Zborník prednášok. 0636. Tatranská Lomnica: SSTP Bratislava, 2006. s. 153-158. ISBN: 80-89216-12- 9.
  Detail

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Zkušenosti s provozem vzduchotechnických zařízení pro čisté prostory. In konference Větrání a klimatizace 2006. 2006. ISBN: 80-01-03577- 8.
  Detail

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Využití termografie v TZB. TZB- info, 2006, ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2005

  RUBINOVÁ, O.; ŠIKULA, O. Bytové větrání trochu jinak. Praha: TZB info, 2005. s. 0-3.
  Detail

  GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O., HORKÁ, H. Vzduchotechnika. Vzduchotechnika. Technická knihovna. Brno: Vydavatelství Era Brno, 2005. s. 1-260. ISBN: 80-7366-027- X.
  Detail

  GEBAUER, G.; HIRŠ, J.; RUBINOVÁ, O. TZB- Vzduchotechnika. elektronická skripta. opory. Brno: VUT, FAST, Brno, 2005. s. 1-220.
  Detail

 • 2004

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Poznatky z projektování čistých prostor ve zdravotnictví. Vliv hydraulických vlastností potrubní sítě na funkčnost klimatizačního zařízení. Chlazení, klimatizace, 2004, ISSN: 1211- 1171.
  Detail

  RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., KAŠPAR, A. Teplovzdušné vytápění rodinného domu očima projektantů vzduchotechniky. Topenářství, 2004, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Modelování protisluneční ochrany budov. In Konferenci Klimatizace a větrání 2004. 2004. ISBN: 80-02-01598- 3.
  Detail

  RUBINA, A. Klimatizace a větrání. ERA. 2004. ISBN: 80-86517-30- 6.
  Detail

 • 2002

  ČUPR, K., RUBINOVÁ, O. Dodatečné zasklení lodžie jako prostředek tvorby mikroklimatu přilehlé obytné místnosti. Vytápění, větrání, instalace, 2002, roč. 11, č. 3, s. 101 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., TESAŘ, Z. TERUNA - software pro modelování tepelného mikroklimatu budov a navrhování vzduchotechniky. 2002.

 • 2001

  RUBINOVÁ, O. Možnosti větrání s proměnnou intenzitou výměny vzduchu. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Vysoké učení technické Brno, Veveří 95, Brno, 2001. s. 241 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.