Detail publikace

Hygienické aspekty zvlhčování vzduchu

RUBINOVÁ, O. CIELECKÝ, J. HORINA, P.

Originální název

Hygienické aspekty zvlhčování vzduchu

Anglický název

Hygienic aspects of the operation of airhumidifiers

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje experiment s dvěma typy adiabatických zvlhčovačů vzduchu. Cílem není sledování účinnosti, ale posouzení hygieny provozu. Dlouhodobým sledováním kvality rozstřikované vody do vzduchu a následně sledováním zvlhčeného vzduchu bylo prokázáno, že zvlhčovače emitují do vzdušného prostředí mikrobiální aerosol, který se množí v zásobníku na vodu.

Anglický abstrakt

The paper describes an experiment with two types of adiabatic air humidifiers. The goal is not monitoring the performance, but the assessment of the hygiene operations. By long-term monitoring of the quality of sparged water in the air and subsequent monitoring of the humidified air it has been shown that the humidifiers emit into the air environment the microbial aerosol that multiplies in the water reservoir.

Klíčová slova

chlazení budov, adiabatické chlazení, kvalita vzduchu, vlhkost vzduchu, mikrobiální kontaminace

Klíčová slova v angličtině

building cooling, adiabatic cooling, air quality, air humidity, microbial contamination

Autoři

RUBINOVÁ, O.; CIELECKÝ, J.; HORINA, P.

Vydáno

29. 11. 2017

Nakladatel

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Místo

Praha

ISBN

978-80-7403-170-0

Kniha

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017

Číslo edice

1

Strany od

70

Strany do

72

Strany počet

3

BibTex

@inproceedings{BUT142426,
  author="Olga {Rubinová} and Jan {Cielecký} and Petr {Horina}",
  title="Hygienické aspekty zvlhčování vzduchu",
  booktitle="Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017",
  year="2017",
  number="1",
  pages="70--72",
  publisher="Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.",
  address="Praha",
  isbn="978-80-7403-170-0"
}