Detail publikace

Mikrobiální mikroklima budov (I)

RUBINOVÁ, O. RUBINA, A. BERNARD, J. FRIČ, L.

Originální název

Mikrobiální mikroklima budov (I)

Anglický název

icrobial Environment in Buildings – Evaluation

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem tohoto souboru článků je seznámit čtenáře a technické specialisty s metodami a následnými výsledky zmapování mikrobiálního znečištění vnitřních prostorů staveb. Provedená šetření umožní posouzení vlivu systémů TZB na kvalitu vnitřního prostředí, zejména na jeho mikrobiální složku. Uvedené články budou prezentovat práci a výsledky zpracované v rámci specifického výzkumu na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu technických zařízení budov, pod číslem projektu FAST-S-15-2620.

Anglický abstrakt

The aim of this set of articles is to present methods and results of the subsequent mapping of microbial contamination of the interior of buildings to technical specialists and readers. The questionnaire survey will enable us to evaluate an impact of the MEP systems for indoor environmental quality, especially its microbial component. Those articles will present the work and the results processed in the framework of the specific research Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of technical equipment of buildings under project FAST-S-15-2620.

Klíčová slova

mikroklima budov, vzduchotechnika, znečištění vnitřního prostředí

Klíčová slova v angličtině

microclimate of buildings, ventilation, indoor pollution

Autoři

RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L.

Rok RIV

2015

Vydáno

8. 6. 2015

Nakladatel

Topinfo s.r.o.

Místo

Praha

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

2015

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT114755,
  author="Olga {Rubinová} and Aleš {Rubina} and Jiří {Bernard} and Lukáš {Frič}",
  title="Mikrobiální mikroklima budov (I)",
  journal="TZB-info",
  year="2015",
  volume="2015",
  number="1",
  pages="1--5",
  issn="1801-4399",
  url="http://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/12819-mikrobialni-mikroklima-budov-i"
}