Detail publikace

Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů

RUBINOVÁ, O. POČINKOVÁ, M.

Originální název

Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů

Anglický název

Air-tightness of building and Building services operation

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Těsnost obvodového pláště ovlivňuje provoz systémů vzduchotechniky i jeho energetickou náročnost. Při instalaci otevřených spotřebičů se spalováním se požadavky bezpečné funkce dostávají do rozporu s požadavky na těsnost úsporných budov a navyšují spotřebu tepla. Vlastní provoz systémů i spotřebičů pak ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí. Cílem příspěvku je na několika příkladech postihnout reálný stav a analyzovat možnosti kontrol na stavbách

Anglický abstrakt

The tightness of the building envelope affects the operation of ventilation systems and its energy intensity. When installing appliances with open combustion requirements of safe operation come in conflict with the requirements for tightness efficient buildings is increasing consumption and heat. own operating systems and appliances then affects the quality of the indoor environment. The aim of this paper is to several examples to capture the real situation and analyze the possibility of checks on construction sites

Klíčová slova

vzduchotěsnost, blower door test, sporák, kotel, větrání, okna, vzduchotechnika

Klíčová slova v angličtině

air-tightness, blower door test, stove, boiler, ventilation, window, VAC systems

Autoři

RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.

Rok RIV

2012

Vydáno

25. 10. 2012

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4600-7

Kniha

Budovy a prostředí 2012

Strany od

121

Strany do

127

Strany počet

350

BibTex

@inproceedings{BUT96778,
  author="Olga {Rubinová} and Marcela {Počinková}",
  title="Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů",
  booktitle="Budovy a prostředí 2012",
  year="2012",
  pages="121--127",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4600-7"
}