Detail publikace

Zvyšují rostliny v budovách kvalitu vzduchu?

RUBINOVÁ, O. KOJECKÁ, K.

Originální název

Zvyšují rostliny v budovách kvalitu vzduchu?

Anglický název

Do the plants in buildings improve air quality?

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje výstavbu květinové stěny a monitoring vnitřního prostředí místnosti, ve které se nachází. Sledování v letních měsících se zaměřuje na pokles teploty vzduchu vlivem adiabatického chlazení prostoru, změny mikrobiálního mikroklimatu a účinku fotosyntézy a dýchání rostlin na chemické složení vzduchu. Těmito vlivy se pokojové květiny podílí na kva-litě vzduchu.

Anglický abstrakt

The paper describes the construction of a flower wall and the monitoring of the indoor envi-ronment of the room in which it is located. Summer observation focuses on the decrease of air temperature due to adiabatic space cooling, changes in microbial microclimate and the effect of photosynthesis and breathing of plants on the chemical composition of air. With these effects, the room flowers are involved of air quality.

Klíčová slova

zelená stěna, kvalita vzduchu, vlhkost vzduchu, mikrobiální kontaminace

Klíčová slova v angličtině

green wall, air quality, air humidity, microbial contamination

Autoři

RUBINOVÁ, O.; KOJECKÁ, K.

Vydáno

4. 11. 2018

ISBN

9788074032059

Kniha

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018

Číslo edice

1

Strany od

80

Strany do

82

Strany počet

92

BibTex

@inproceedings{BUT155927,
  author="Olga {Rubinová} and Karolína {Kojecká}",
  title="Zvyšují rostliny v budovách kvalitu vzduchu?",
  booktitle="Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018",
  year="2018",
  number="1",
  pages="80--82",
  isbn="9788074032059"
}