Detail publikace

Rostliny v budovách a mikrobiální mikroklima

RUBINOVÁ, O. KOJECKÁ, K.

Originální název

Rostliny v budovách a mikrobiální mikroklima

Anglický název

Plants in buildings and microbial microclimate

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na vliv rostlin ve formě velkoplošných zelených stěn na kvalitu vzduchu v budovách z hlediska aeromikrobů. Získané výsledky porovnává s obdobnými měřeními v zahraničí, kde je fenomém zeleně v interiéru diskutován delší dobu. Jak ukazují dosažené výsledky i zahraniční zkušenosti, rostliny, ani pěstované v půdě, neznamenají pro kvalitu vzduchu faktor, kterého je se třeba obávat. V běžných podmínkách pobytových místností se hodnoty KTJ bakterií a plísní ve vzduchu pohybují v rozmezí stovek až tisíců a tím není vliv rostlin průkazně měřitelný.

Anglický abstrakt

The paper focuses on the influence of plants in the form of large-area green walls on air quality in buildings in terms of aero-microbes. The results obtained are compared with similar measurements abroad, where green phenomenon in the interior is discussed for a long time. As they show the results achieved also abroad experience, plants, or cultivated in the soil do not mean the quality of the air that is needed worry. Under normal living conditions, the CTU values of bacteria and fungi in the air ranging from hundreds to thousands, and thus the influence of plants is not measurably measurable.

Klíčová slova

rostliny, kvalita vzduchu, zelená stěna

Klíčová slova v angličtině

plants, air quality, green wall

Autoři

RUBINOVÁ, O.; KOJECKÁ, K.

Vydáno

28. 11. 2018

Nakladatel

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Místo

Bratislava

ISBN

9788089878390

Kniha

VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2018 Úspory energie versus vnútorné prostredie

Číslo edice

1

Strany od

63

Strany do

66

Strany počet

141

BibTex

@inproceedings{BUT155926,
  author="Olga {Rubinová} and Karolína {Kojecká}",
  title="Rostliny v budovách a mikrobiální mikroklima",
  booktitle="VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2018
Úspory energie versus vnútorné prostredie",
  year="2018",
  number="1",
  pages="63--66",
  publisher="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia",
  address="Bratislava",
  isbn="9788089878390"
}