Detail publikace

Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory

RUBINA, A. RUBINOVÁ, O. BLASINSKI, P.

Originální název

Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory

Anglický název

Airconditioning - Part 9, Fans

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek prezentuje výnam ventilátorů pro dopravu vzduchu ve vzduhcotechnických systémemech. definuje základní rozdělení typu ventilátorů a jejich použití. Vyzdvyhuje energetický význam konstrukce ventilátoru a jeho motoru na snižování energetické náročnosti vzduchotechnického systému. V druhé části ukazuje důležitost návrhu pracovního bodu ventilátoru v závislosti dopravovaného množství vzduchu na tlakové ztrátě potrubní sítě a jiných vřazených odporů.

Anglický abstrakt

The paper presents the design of fans for air transport in airconditioning systems. defines the basic distribution of the fan type and its use. It exudes the energy design of the fan and its engine to reduce the energy demand of the airconditioning system. In the second part, the importance of the design of the working point of the fan depends on the amount of air conveyed to the pressure loss of the pipe network and other associated resistances.

Klíčová slova

vzduchotechnika, ventilátory pro dopravu vzduchu, pracovní bod ventilátoru

Klíčová slova v angličtině

airconditioning, fans for air transport, the working point of the fan

Autoři

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.

Vydáno

24. 4. 2018

Nakladatel

Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s.

Místo

Brno

ISSN

1214-7583

Periodikum

CTI INFO

Ročník

2018

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

26

Strany do

30

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT147053,
  author="Aleš {Rubina} and Olga {Rubinová} and Petr {Blasinski}",
  title="Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory",
  journal="CTI INFO",
  year="2018",
  volume="2018",
  number="2",
  pages="26--30",
  issn="1214-7583"
}