Detail publikace

Aeromikróby v interiéroch budov

VYHLÍDALOVÁ, K. RUBINOVÁ, O.

Originální název

Aeromikróby v interiéroch budov

Anglický název

Aero microbes inside of buildings

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

slovenština

Originální abstrakt

Článok sa zaoberá analýzou mikrobiálnej kvality vzduchu v komerčných administratívnych priestoroch a v čistých priestoroch určených na zdravotnícke účely. Na základe vykonaného merania možno konštatovať, že vzduchotechnické zariadenie môže kvalitu vzduchu nielen zlepšovať, ale aj zhoršovať. Zároveň splnenie podmienok mikrobiálnej čistoty v čistom priestore nie je zďaleka len otázkou správneho návrhu vzduchotechniky.

Anglický abstrakt

This article deals with analysis of microbial air quality in commercial office spaces and in clean rooms intended for medical purposes. Based on actual measurements it can be stated, that the ventilation unit not only improves air quality but also deteriorates it. At the same time meeting the conditions of microbial cleanliness in clean rooms is not just a question of the right ventilation system design.

Klíčová slova

Aeromikróby, kvalita vzduchu, nútene vetrania, čisté priestory.

Klíčová slova v angličtině

Aeromicrobes, air quality,ventilation system, rooms intended for medical purpouses.

Autoři

VYHLÍDALOVÁ, K.; RUBINOVÁ, O.

Vydáno

4. 5. 2018

Nakladatel

JAGA GROUP, s.r.o.

Místo

Bratislava

ISSN

1210-356X

Periodikum

TZB Haustechnik

Číslo

2

Stát

Slovenská republika

Strany od

44

Strany do

45

Strany počet

2

BibTex

@article{BUT150462,
  author="Karolína {Vyhlídalová} and Olga {Rubinová}",
  title="Aeromikróby v interiéroch budov",
  journal="TZB Haustechnik",
  year="2018",
  number="2",
  pages="44--45",
  issn="1210-356X"
}