Detail publikace

Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002

RUBINA, A. BLASINSKI, P. RUBINOVÁ, O.

Originální název

Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002

Anglický název

Selected topics of airconditioning, CT002

Typ

skriptum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Skriptum je písemným přehledem požadavků na znalosti posluchačů magisterského studijního programu v předmětu CT002 – Vybrané statě ze vzduchotechniky. V publikaci je pomocí jednotlivých slide prezentováno 13 přednášek vztahujících se k problematice dynamického chování budov, teorie proudění vzduchu, teorie filtrace vzduchu, vzduchotechniky občanských staveb, vzduchotechniky prostorů s vysokou vlhkostní zátěží, analýzy vnitřního mikroklimatu čistých prostorů, vzduchotechniky čistých prostorů operačních sálů, centrálních sterilizací apod.

Anglický abstrakt

Textbook is a written summary of the requirements for the knowledge of the audience's master's degree programme in the subject-CT002 Selected passages from the airconditioning. In a publication by using the various slide presented 13 lectures relating to the issue of dynamic behavior of buildings, air flow theory, the theory of air filtration, airconditioning civil constructions, premises with high humidity of air conditioning loads, analysis of the internal microclimate in clean rooms, airconditioning systems in clean rooms like surgery room, central sterilization, etc.

Klíčová slova

vzduchotechnika, kuchyně, bazény, čisté prostory, teorie proudění, teorie filtrace, dynamické chování budov

Klíčová slova v angličtině

air conditioning, dishes, swimming pools, clean spaces, theory, theory of filtration, the dynamic behavior of buildings

Autoři

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.

Vydáno

17. 6. 2016

Nakladatel

LITERA BRNO

Místo

Brno

ISBN

978-80-905768-5-8

Kniha

Vybrané statě ze vzduchotechniky

Edice

VUT v Brně, FAST, TZB

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

94

Strany počet

94

BibTex

@misc{BUT126222,
 author="Aleš {Rubina} and Petr {Blasinski} and Olga {Rubinová}",
 title="Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002",
 booktitle="Vybrané statě ze vzduchotechniky",
 year="2016",
 series="VUT v Brně, FAST, TZB",
 edition="1",
 pages="1--94",
 publisher="LITERA BRNO",
 address="Brno",
 isbn="978-80-905768-5-8",
 note="course reader"
}