Detail publikace

Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů

RUBINOVÁ, O. RUBINA, A. BERNARD, J. FRIČ, L.

Originální název

Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů

Anglický název

Microbial Environment in Buildings – Collecting and cultivation of samples from residential houses

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento díl se zaměřuje na problematiku sběru vzorků pro analýzu mikrobiální kontaminace prostředí v rodinných domech v okolí Brna. Cílem bylo vytipovat vhodné metody, které jsou v praxi použitelné, přiměřeně nákladné a dobře popisují stav kontaminace prostředí, aby bylo možno nejen zhodnotit kvalitu vzduchu, ale také hledat příčiny zjištěného stavu. Šetření bylo provedeno v domech vybavených vzduchotechnikou a pro porovnání také v domech s přirozeným větráním.

Anglický abstrakt

This part focuses on the issue of collecting samples of the microbial environment in the houses near Brno. The aim is to find suitable methods that are applicable in practice, reasonably expensive and describe well the state of the microbial element of environment, in order not only to evaluate air quality, but also to find the source of detected state. Investigations were carried out in houses equipped with air condition and also compared with natural ventilation.

Klíčová slova

vzduchotechnika, mikrobiální mikroklima, sběr vzorků mikroorganismů - metody

Klíčová slova v angličtině

airconditioning, microbial microclimate, collecting samples of microorganisms - Methods

Autoři

RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L.

Rok RIV

2015

Vydáno

13. 7. 2015

Nakladatel

Topinfo s.r.o.

Místo

Praha

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

2015

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

BibTex

@article{BUT115324,
  author="Olga {Rubinová} and Aleš {Rubina} and Jiří {Bernard} and Lukáš {Frič}",
  title="Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů",
  journal="TZB-info",
  year="2015",
  volume="2015",
  number="1",
  pages="1--7",
  issn="1801-4399"
}