Detail publikace

Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky

RUBINA, A. BLASINSKI, P. RUBINOVÁ, O.

Originální název

Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky

Anglický název

Selected chapters from air conditioning

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými specifickými problémy, které souvisí s návrhem, realizací a následně provozem vzduchotechnických systémů a zařízení. Text jednotlivých kapitol je formulován tak, aby byl srozumitelný nejen odborným technikům specialistům, ale aby byl srozumitelný i běžnému uživateli, provozovateli vzduchotechnicky. Téma jednotlivých kapitol vychází jak z teoretických základů aplikované fyziky související s tvorbou vnitřního mikroklima vzduchotechnikou (psychrometrie, termodynamika, hydraulika, akustika, aerodynamika apod.), tak z více jak dvacetileté praxe autorů v daném oboru. Jednotlivé kapitoly reagují na skrytá úskalí při návrhu, či řešení dílčích problému, které mají významný vliv na úpravu a dopravu vzduchu, snižovaní energetické náročnosti systémy zpětného získávání tepla, filtraci, čistotu a jiné v praxi mnohdy podceňované skutečnosti.

Anglický abstrakt

The aim of the publication is to familiarize the reader with selected specific problems related to the design, implementation and subsequent operation of air-conditioning systems and equipment. The text of the individual chapters is formulated in such a way that it is comprehensible not only to specialist technicians but also to be comprehensible to ordinary users, to the air-conditioning operator. The theme of the individual chapters is based on both the theoretical foundations of applied physics related to the creation of internal microclimate by air-conditioning (psychrometry, thermodynamics, hydraulics, acoustics, aerodynamics, etc.) as well as more than twenty years of practice in the given field. Individual chapters respond to hidden pitfalls in designing or solving partial problems that have a significant impact on air conditioning and air transport, energy efficiency reduction of heat recovery systems, filtration, purity, and other often underestimated reality.

Klíčová slova

vzduchotechnika, psychrometrie, termodynamické úpravy vzduchu, akustika ve vzduchotechnice, čistota vzduchotechnických zařízení, přirozené větraní

Klíčová slova v angličtině

air-conditioning, psychrometry, thermodynamic air treatment, acoustics in ventilation, purity of ventilation equipment, natural ventilation

Autoři

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.

Vydáno

19. 9. 2018

Nakladatel

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86208-19-0

Kniha

Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

2

Strany do

160

Strany počet

162

BibTex

@book{BUT150000,
  author="Aleš {Rubina} and Petr {Blasinski} and Olga {Rubinová}",
  title="Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky",
  year="2018",
  publisher="Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.",
  address="Brno",
  series="1",
  edition="1",
  pages="2--160",
  isbn="978-80-86208-19-0"
}