Detail publikace

Aeromikrobi v interiérech budov

RUBINOVÁ, O. VYHLÍDALOVÁ, K.

Originální název

Aeromikrobi v interiérech budov

Anglický název

Aerobics in the interior of buildings

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá analýzou mikrobiální kvality vzduchu v komerčních administrativních budovách a v čistých prostorách pro zdravotnické účely. Na základě provedeného měření je konstatováno, že vzdchotechnické zařízení může kvalitu vzduchu zlepšovat i zhoršovat a slnění podmínek mikrobiální čistoty v čistém prostoru není zdaleka jen otázkou správného návrhu vzduchotechniky.

Anglický abstrakt

The paper deals with the analysis of microbial air quality in commercial administrative buildings and in clean rooms for medical purposes. Based on the measurements made, it is stated that the air-conditioning equipment can improve and improve the air quality and the sliding of the conditions of the microbial cleanliness in the clean room is by no means just a matter of the proper design of the ventilation system.

Klíčová slova

mikrobiální kontaminace vzduchu administrativních prostorů, vzduchotechnika

Klíčová slova v angličtině

microbial air contamination of administrative premises, air conditioning

Autoři

RUBINOVÁ, O.; VYHLÍDALOVÁ, K.

Vydáno

5. 12. 2017

Nakladatel

SSTP Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89878-17-8

Kniha

Vnútorná klíma budov 2017

Číslo edice

1

Strany od

61

Strany do

64

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT142390,
  author="Olga {Rubinová} and Karolína {Vyhlídalová}",
  title="Aeromikrobi v interiérech budov",
  booktitle="Vnútorná klíma budov 2017",
  year="2017",
  number="1",
  pages="61--64",
  publisher="SSTP Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-89878-17-8"
}