Ing.

Martin Všetečka

Ph.D.

FAST – externí pedagog

+420 54114 7356
vsetecka.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Projekty

 • 2015

  Jízda přes dva jízdní pruhy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Propojení mikroskopických modelů dopravy a modelů pohybu osob a požáru při návrhu komplexních dopravně-inženýrských řešení, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  GA15-15049S, Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  TA04031141, Inovativní způsob dynamického řízení světelně řízených křižovatek v závislosti na nové generaci detekční technologie umožňující kontinuální sledování pohybu, rychlosti a trajektorie přijíždějících vozidel, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Dopravní proud - závislost intenzity a rychlosti, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  VG20132015120, Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Využití analýzy videa při dopravně-inženýrských průzkumech křižovatek, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vytěžení dat z dispečerských systémů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Validační studie evakuačních scénářů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Využití autonomních systémů při dopravních průzkumech, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Rychlá autobusová doprava, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Studium interakce dopravního proudu a pěších, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  TA01030305, Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01031193, Aplikace mikroskopických simulačních nástrojů k evaluaci a optimalizaci dopravně-inženýrských řešení silniční infrastruktury, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail