Detail projektu

Studium interakce dopravního proudu a pěších

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Projekt je zaměřen na otázku implementace modelování chodců do komplexních mikroskopických modelů dopravy. Projekt předpokládá provedení rešeršní analýzy současného stavu a platných norem, na základě této analýzy výběr vhodného softwarového nástroje a jeho nasazení při vybraných typických dopravně-inženýrských řešeních obsahující interakci s chodci. Výstupem projektu bude publikace v tuzemském recenzovaném periodiku a softwarová aplikace pro obrazovou analýzu pohybu osob.

Označení

FAST-S-12-39/1753

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

FRANTÍK, P.; RADIMSKÝ, M.: DynaTrace - FAST-S-12-39; DynaTrace. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39/dynatrace.htm. (software)
Detail