Detail projektu

Dopravní proud - závislost intenzity a rychlosti

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Mezi základní charakteristiky dopravního proudu patří rychlost [km/h] a intenzita [voz/h]. Vztah mezi nimi je klíčový pro celý obor dopravního inženýrství. Závislost rychlosti na intenzitě, resp. intenzity na rychlosti je daná chováním skutečných řidičů v reálném provozu, proto se v jednotlivých státech může měnit. V rámci předkládaného projektu bude provedena analýza dat z radarů ze souboru měření prováděných VUT a ŘSD a následná definice závislosti rychlost - intenzita na českých silnicích a dálnicích.

Označení

FAST-J-14-2360

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Kapacita nadřazeného dopravního proudu. In Sborník odborného semináře RDIT 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 34-37. ISBN: 978-80-248-3841-0.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Optimalizace opravní sítě s využitím genetického algoritmu. In RDIT 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-80-248-3613-3.
Detail