Detail projektu

Vytěžení dat z dispečerských systémů

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

U větších provozovatelů systémů hromadné dopravy se stalo standardem sledovat pomocí telematických aplikací pohyb svých vozidel po dopravní síti. Přestože takto nashromážděná data nabízejí velký potenciál pro dopravní plánování, žádné systematické výsledky nebyly publikovány. Předkladatelé projektu chtějí provést právě systematické zpracování těchto dat s cílem popsat děje v síti, které jsou významné pro dopravní plánování.

Označení

FAST-J-13-1948

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

VŠETEČKA, M. Rychlá autobusová doprava. In Mobilita obyvatelstva 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 78-86. ISBN: 978-80-214-4860-5.
Detail

VŠETEČKA, M. Optimalizace dopravní sítě. In Juniorstav 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 189-189. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail