Detail projektu

Rychlá autobusová doprava

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Rychlá autobusová doprava může být levnou alternativou městských kolejových systémů nebo je může doplňovat v chybějících trasách. Přestože v některých zahraničních městech jsou rychlé autobusy obvyklé, v Česku tomu tak není. A to přesto, že se česká města potýkají s nedostatkem financí, na drahou kolejovou dopravu nevyjímaje. Je ale snaha o zavedení rychlé autobusové dopravy oprávněná? Vytvořeny budou matematické dopravní a přepravní modely, které na vhodných příkladech tuto oprávněnost ověří, případně vyvrátí.

Označení

FAST-J-12-14

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

VŠETEČKA, M. Infrastruktura pro rychlou autobusovou dopravu. In XI. International Scientific Conference FCE TUKE. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

VŠETEČKA, M. Koncepce zastavování v městské hromadné dopravě. In RDIT 2012. Ostrava: VŠB - TUO, 2012. s. 149-158. ISBN: 978-80-248-2829-9.
Detail

VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T. Zatěžovací dopravní modely – nástroj k efektivní dopravě. Nová železniční technika, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 11-23. ISSN: 1210-3942.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Budoucnost brněnské tramvaje. In Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 28-35. ISBN: 978-80-554-1370-9.
Detail

VŠETEČKA, M. Dynamické řízení hromadné dopravy. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 228-228. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M. Jízda přes dva jízdní pruhy. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 5/2003, s. 114-116. ISSN: 1801-822X.
Detail

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Místní rychlostní komunikace a rychlá autobusová doprava. Dopravní inženýrství, 2016, č. 1/2016, s. 19-21. ISSN: 1801-8890.
Detail

VŠETEČKA, M.: MHDDynSim; MHDDynSim. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vsetecka.m/MHDDynSim.htm. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vsetecka.m/MHDDynSim.htm. (software)
Detail