Detail projektu

Využití analýzy videa při dopravně-inženýrských průzkumech křižovatek

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Projekt je pokračováním projektu Využití autonomních systémů při dopravních průzkumech (FAST-S-12-39), v rámci kterého byl vyvinut systém pro pořízení videozáznamu z ptačí perspektivy a základní software pro jeho zpracování. Během řešení projektu byly zjištěny důležité poznatky a skutečnosti, které je vhodné dále rozvinout. Především jde o vývoj software, který bude schopen automaticky vyhodnocovat videozáznam a zdokonalení metodiky měření. Kvalita pořízeného záznamu je totiž odvislá od a schopnosti odhadu povětrnostních podmínek.

Označení

FAST-S-13-1957

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; MATUSZKOVÁ, R. Aplikace počítačového vidění v dopravním inženýrství. Silnice a železnice, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 70-72. ISSN: 1801-822X.
Detail

APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.: HTV; HTV (Higher Transport Vision). PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm. (software)
Detail