Detail projektu

Využití autonomních systémů při dopravních průzkumech

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Pro správný návrh křižovatek a komunikací vůbec je potřebná přesná znalost parametrů provozu (trajektorie rychlosti, zrychlení atd.). Současná běžně používaná metoda brigádníka, tužky a papíru dokáže zachytit jen část údajů. Jako perspektivní se jeví vyhodnocování videozáznamu, nejlépe pořízeného z výšky. Pro videozáznam použijeme multikoptéru, což je (v našem případě malá) helikoptéra s více rotory. Získaný videozáznam budeme analyzovat s využitím vlastního softwaru.

Označení

FAST-S-12-39/1726

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek. Silniční obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 72-75. ISSN: 0322-7154.
Detail

APELTAUER, J.; HOLCNER, P.; KRČMOVÁ, I.; VŠETEČKA, M.: Videoanalyzer; Analyzátor videozáznamu křižovatky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39-1726/videoanalyzer.htm. (software)
Detail